Demonstraties bij HVHL

11-05-2023

In de sociale media is opgeroepen om vanaf 2 mei aan te sluiten bij schoolstakingen voor het klimaat. Ook bij Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp vinden acties plaats. Sinds november vorig jaar is er namelijk een groep studenten actief die zich het Climate Justice Committee Velp noemt. De groep heeft een aantal eisen en kondigt aan te demonstreren tot deze zijn ingewilligd.

Vanaf het eerste moment wil het bestuur met de groep in gesprek. HVHL heeft begrip voor de urgentie die de demonstranten voelen: uiteindelijk streven we dezelfde doelen na, namelijk een goede toekomst voor deze planeet en z’n bewoners. HVHL zet hier als duurzaamste hogeschool al jaren op in. Dat is wat het bestuur en directie betreft een proces van dialoog, ook met beleidsmakers, zonder dwang en zonder het uitsluiten van stagebedrijven en toekomstige werkgevers waar studenten een plek vinden.

In gesprek
In februari en maart vonden twee bijeenkomsten plaats met vertegenwoordigers van het Climate Justice Committee Velp. De inzet van HVHL was het vergroten van wederzijds begrip, met nieuwsgierigheid naar wat de demonstranten drijft: waar kunnen we elkaar vinden? HVHL bood aan om samen het aankomend Studium Generale, een bijeenkomst voor medewerkers en studenten, over klimaat te organiseren. Dit aanbod staat nog steeds.

Voor het vergroten van kennis en inzichten die in verschillende sectoren nodig zijn om een noodzakelijke transitie te bewerkstelligen, is samenwerken aan verduurzaming een voorwaarde. HVHL heeft een aantal samenwerkingsverbanden met bedrijven die stappen willen zetten in de transitie naar verduurzaming. Juist daar liggen kansen voor onderzoekers en studenten van HVHL: de transities op het gebied van klimaat, water, duurzame landbouw en biodiversiteit zijn de vier pijlers waarop al het onderwijs en onderzoek van HVHL is gebaseerd. 

Hoe nu verder?
HVHL biedt ruimte voor verschillende standpunten en perspectieven, maar heeft zelf ook een positie in het debat. Die positie is duidelijk, de hogeschool koppelt al het onderwijs en onderzoek aan vier noodzakelijke transities betreffende: klimaat, water, biodiversiteit en duurzame landbouw. Dat staat zo ook beschreven in het Strategisch Instellingsplan.

HVHL vraagt studenten en medewerkers regelmatig mee te denken over de meest uiteenlopende onderwerpen. Het strategisch instellingsplan is op basis van tientallen gesprekken met studenten, medewerkers en een breed scala aan externe partijen tot stand gekomen.

Medewerkers, studenten en externe partijen met wie HVHL samenwerkt, zijn vanuit hun eigen expertise, kennis, inzet en visie nodig om oplossingen te vinden binnen deze vier grote transities. Studenten en medewerkers gaan binnen onderwijs en onderzoek met elkaar in gesprek, zeker ook als zij inhoudelijk verschillen van standpunt. Onder meer door het Studium Generale te organiseren, wordt het debat op basis van feiten, verschillende gezichtspunten en meningen gevoerd, steeds met respect voor de standpunten van een ander.

HVHL blijft demonstranten uitnodigen tot overleg en samenwerking. Het fundament van de academische ruimte waarbinnen onderwijs en onderzoek plaatsvinden, mag echter niet worden genegeerd.