Twee alumni HVHL winnen prestigieuze scriptieprijs

17-11-2022

Tijdens de jaarlijkse uitreiking van de Van Welderen Rengers scriptieprijs in Oranjewoud zijn twee alumni van Hogeschool Van Hall Larenstein in de prijzen gevallen. Martine Kleinhoven, afgestudeerde Dier- en Veehouderij, won in de categorie hbo met haar onderzoek naar de effecten van het toevoegen van Synvital+ aan het melkveerantsoen van Holstein koeien, om zo een reductie in de stikstofemissie te krijgen. Nieuw dit jaar was de prijs voor associate degree (ad) studenten en deze werd toegekend aan Alisa Herijgers, afgestudeerde ad Melkveehouderij. Haar onderzoek naar de herinrichting van bedrijfsvoering binnen het familiebedrijf, melkveehouderij Herijgers-Duursma, kon rekenen op veel lof van de jury. Beide winnaars ontvingen woensdagavond een cheque van €750,- op Landgoed Oranjewoud.

Reductie van stikstof-emissie

“Het onderwerp van jouw onderzoek is maatschappelijk zeer relevant en uiterst actueel gezien de huidige, erg belangrijke en ook verhitte discussie t.a.v. de stikstofemissie in de landbouw” vertelt Jan van der Valk namens de jury aan Martine. “Voor een provincie als Friesland met een grote melkveehouderijsector is het vinden van innovatieve methoden die de stikstofemissie reduceren dan ook zeer belangrijk in verband met de economische ontwikkeling.” De vakjury prees ook het feit dat het literatuuronderzoek heel diepgaand beschrijft hoe de omzettingsprocessen in het lichaam van de koe verlopen, inclusief de op zichzelf ongewenste stoffen die daarbij vrij komen. Martine heeft voor haar onderzoek een uitgebreide, vergelijkende proef uitgevoerd op drie melkveebedrijven met drie groepen melkkoeien en controlegroepen.

Herinrichting van een familiebedrijf

Bijzonder dit jaar was de nieuwe categorie voor studenten van associate degrees aan HVHL en NHL Stenden. Alisa Herijgers mag zich dan ook officieel de eerste winnaar van deze prijs noemen. Binnen haar onderzoek en eindwerk staat de vraag centraal hoe de Maatschap Herijgers-Duursma, nu een echt gezinsbedrijf waarin naast de twee ondernemers ook alle 3 kinderen meewerken, kan transformeren tot een toekomstbestendig bedrijf dat over enkele jaren door Alisa overgenomen kan worden en op termijn door haar alleen gerund kan worden zonder extra arbeid. “Om dit te achterhalen heb je de maatschap in al z’n aspecten in kaart gebracht, de externe ontwikkelingen beschreven waarvan we allemaal weten dat deze voor de sector niet mals zijn en je hebt aangegeven hoe de maatschap daar het beste mee om kan gaan”, zo begint Jan zijn laudatio. “Je hebt dit op zo’n gedegen, analytische en goed onderbouwde wijze gedaan dat dit het gemiddelde AD-niveau ruimschoots overstijgt.”

Martine en Alisa zijn inmiddels beide succesvol afgestudeerd en aan het werk. Alisa werkt bij accountantskantoor Accon AVM in Drachten en Martine bij agrarisch leverancier Hoogland BV in Leeuwarden.

Van Welderen Rengersfonds

Ieder jaar worden de Van Welderen Rengersfonds scriptieprijzen uitgereikt aan de beste afstudeerwerkstukken van de Friese hogescholen. Baron Th. van Welderen Rengers (1867-1945) was onder andere grondlegger van de Coöperatieve Voorschot- en Spaarbank Trynwâlden in Oenkerk. Deze bank is later geïntegreerd in de Friesland Bank. De baron heeft zijn bezit nagelaten aan een stichting (het Van Welderen Rengersfonds) met als doel dat zijn kapitaal wordt ingezet voor het stimuleren van de economische welvaart in Friesland.