Terugblik: symposium ‘Beter boeren met weidevogels’

17-05-2022

Tijdens het symposium ‘Beter boeren met weidevogels’, 25 april jl. op de Dairy Campus in Leeuwarden, heeft Hogeschool Van Hall Larenstein de volgende vier jaar voor de uitvoering van het lectoraat Weidevogels ingeluid: monitoring, verbetering van het weidevogelbeheer en inzicht in de kosten en baten van het weidevogelbeheer staan daarin centraal.

Astrid Manhoudt
Astrid Manhoudt

Presentaties resultaten

Resultaten van eerder uitgevoerde projecten zijn gepresenteerd door de diverse onderzoekers en docenten die zijn betrokken bij het lectoraat. Kruidenrijk grasland en verbetering van het weidevogelbiotoop blijven speerpunten, waarbij verder onderzocht gaat worden hoe slecht ontwikkelde kruidenrijke graslanden alsnog omgevormd kunnen worden tot een open en structuurrijk grasland.

Anne Jansma
Anne Jansma

Een blik op de toekomst

Daarnaast gaat het lectoraat aan de slag met het ontwikkelen van een softwareplatform waarin verschillende databronnen gecombineerd worden, zodat er meer inzicht komt in onder andere het voorkomen van predatoren, de verspreiding van de weidevogels, maar ook waar het beheer in de gebieden verder verbeterd kan worden zodat bijvoorbeeld predatiebeheersing voorkomen kan worden.

Astrid Manhoudt en gedeputeerde Douwe Hoogland bekijken grasmonsters
Astrid Manhoudt en gedeputeerde Douwe Hoogland bekijken grasmonsters

De boer centraal

Zonder de boer als weidevogelbeheerder en agrarisch ondernemer kunnen we de weidevogels niet behouden in Nederland. Door inzicht te geven in de kosten en baten van het weidevogelbeheer op perceelsniveau maar ook de doorwerking in de gehele bedrijfsvoering, wil het lectoraat boeren kunnen adviseren bij het verder optimaliseren van de weidevogelbescherming in een toekomstbestendige melkveehouderij.

Diederik Sleurink
Diederik Sleurink

Door met studenten, docenten en onderzoekers met deze onderwerpen aan de slag te gaan en ook gericht lesmateriaal te ontwikkelen, krijgen deze onderwerpen de komende jaren een structurele plek in het onderwijs op het hbo en mbo.