Onderzoekstuin Kenniscentrum Bodem geopend op Biosintrum in Oosterwolde

27-09-2022

Wat gebeurt er bij een slechte bodemgezondheid? Dan groeit er bijvoorbeeld geen gras voor de koeien of groente en fruit voor ons mensen, maar het heeft ook effect op de afvoer van regenwater. Een gezonde bodem is dus van essentieel belang voor de wereld. Onderzoek naar de mogelijkheden van de verbetering van bodemkwaliteit is dan ook onmisbaar. Daarom opende Kenniscentrum Bodem dinsdag een onderzoekstuin op het Biosintrum in Oosterwolde.

Lector Emiel Elferink (Duurzaam Bodembeheer) vertelt bezoekers over het LKC Bodem

Mesokosmossen: monsters voor langdurig bodemonderzoek

In de onderzoekstuin ligt de belangrijkste focus op een grote hoeveelheid mesokosmossen. Een mesokosmos is een grote plastic buis met daarin een bodemmonster. Dit biedt de mogelijkheid om de natuurlijke omgeving onder gecontroleerde omstandigheden te onderzoeken. Op deze manier zijn mesokosmosstudies een tussenvorm tussen veldonderzoeken en sterk gecontroleerde laboratoriumexperimenten. Meerdere mesokosmossen bij elkaar bieden de gelegenheid tot het onderling onderzoeken van behandelingen en maatregelen onder exact dezelfde natuurlijke omstandigheden. Bijkomend voordeel van mesokosmossen is de educatieve waarde, doordat verschillen van behandelingen direct naast elkaar zichtbaar en vergelijkbaar zijn.

Jan van Iersel (HVHL), Petra Boorsma (Biosintrum) en Geert Roovers (Saxion) ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst met KOBO

Naast het openen van de onderzoekstuin werd dinsdag ook door HVHL, het Biosintrum en het Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond (KOBO), een samenwerkingsovereenkomst getekend. Zij gaan samenwerken in een gezamenlijk OndergrondLAB Noord om de ontwikkeling van nieuw bodemvakmanschap in het hoger onderwijs te koppelen aan de praktijkopgaven van het werkveld. Het Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond (KOBO) stimuleert de positie van bodem en ondergrond in het hoger onderwijs. KOBO is een netwerkorganisatie van hogescholen, bedrijven, overheden en kennisinstellingen.

Jan van Iersel (HVHL) bevestigt het eerste informatiebordje op een mesokosmos in de onderzoekstuin

Het Biosintrum

Het Biosintrum is het kloppend hart van de biobased economy in Ooststellingwerf. Het verbindt bedrijven, scholen en overheden die samen willen werken aan een duurzame toekomst via de Biosintrum innovatiecyclus. Eén van de manieren is het uitvoeren van projecten. Bedrijven en instellingen kunnen door deze in te brengen nieuwe inzichten verkrijgen en frisse ideeën opdoen bij vraagstukken en onderzoeksopdrachten.

Niek de Boer (HVHL) in gesprek met bezoekers over het belang van onderzoek voor het onderwijs