Onderzoekers lectoraat CoPSEL nu ook fysiek van start met ‘tijgerproject’ in Nepal

05-09-2022

Inmiddels een jaar geleden heeft een consortium van diverse universiteiten onder leiding van hydroloog prof. J. Griffioen (Universiteit van Utrecht) financiering gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor het onderzoeksproject ‘Save the Tiger. Save the grassland. Save the water’ in de Terai regio, aan de voet van de Himalaya in Nepal en India. Het lectoraat Communicatie, Participatie en Sociaal- Ecologisch Leren (CoPSEL) is een van de consortium partners, maar vanwege de lockdowns door COVID-19 was het nog niet mogelijk voor de onderzoekers om af te reizen. Inmiddels zijn zij vol goede moed vertrokken en kan het project ook fysiek doorgang vinden.

Het project

In samenwerking met het lectoraat Duurzaam Rivierbeheer van HAN University of Applied Sciences, is het lectoraat CoPSEL verantwoordelijk voor een werkpakket wat zich richt op sociaal-ecologische systeemanalyse. Het onderzoek ondersteunt beleid en bestuur van natuur- en landschapsbeheer waarin ook rekening wordt gehouden met lokale partijen, hun behoeftes en perspectieven. De tijgers, andere bedreigde diersoorten en de bevolking concurreren qua behoeftes aan natuurlijke hulpbronnen, zoals water en grasland. Een toename van de tijgers is bedreigend voor de veiligheid van lokale bevolking maar de natuurparken kunnen ook een bron van inkomsten zijn. Milieu-educatie en klimaatadaptatie zijn eveneens belangrijke overkoepelende thema’s. Binnen het project wordt ook samenwerking gezocht met oud-studenten van de HVHL-masteropleiding Management of Development.

De projectgroep

Afgelopen vrijdag vertrokken Loes Witteveen (lector en hoofdonderzoeker) en Jan Fliervoet (senior- onderzoeker) naar Nepal voor een eerste veldbezoek. Na een kennismaking met collega’s aan universiteiten in de hoofdstad Kathmandu wordt het werk vervolgd in de Terai, in de buurt van het Bardia National park. In samenwerking met collega’s van de National Trust for Nature Conservation (NTNC) vindt een verkenning plaats om een basis te leggen voor vervolgactiviteiten in het vijf jaar durende programma.

Over het lectoraat

De huidige transities in antwoord op klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en grondstoffenschaarste vereisen gezamenlijke visies voor een duurzame toekomst. Het lectoraat Communicatie, Participatie & Sociaal-Ecologisch Leren (CoPSEL) draagt bij aan collectieve transitieprocessen voor een duurzame toekomst door onderzoek naar processen van communicatie, participatie en sociaal-ecologisch leren in regionale, nationale en internationale contexten.