Negen topopleidingen bij HVHL

13-10-2022

Vandaag verschijnt de Keuzegids 2023 hbo met een vergelijking van alle bacheloropleidingen en ad opleidingen van alle hogescholen in Nederland. Dé gids die aspirant studenten helpt om hun studie te kiezen. Dit jaar krijgen negen opleidingen van HVHL het kwaliteitszegel ‘topopleiding’ en dat zijn twee topopleidingen meer dan vorig jaar. 

Jan van Iersel, voorzitter college van bestuur, is er blij mee: “Negen kwaliteitszegels is een mooie erkenning voor onze opleidingen. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan kwaliteit en dat blijven we doen. Ik ga er vanuit dat die inspanningen zullen leiden tot nog betere uitkomsten op het gebied van studenttevredenheid en dat de toename van het aantal topopleidingen zich voortzet.” 

Vorig jaar behaalden elf opleidingen al meer dan 70 punten en dit jaar scoren dertien van de drieëntwintig beoordeelde opleidingen meer dan 70 punten. Bij 75 punten wordt een kwaliteitszegel toegekend.

De negen opleidingen die het kwaliteitszegel ‘topopleiding’ hebben ontvangen zijn:  

  • Management van de Leefomgeving, locatie Leeuwarden 
  • Management van de Leefomgeving, locatie Velp  
  • Voedingsmiddelentechnologie, locatie Leeuwarden  
  • Ad Land- en Watermanagement, locatie Velp  
  • Tuin- en Landschapsinrichting, locatie Velp  
  • Ad Tuin- en Landschapsinrichting, locatie Velp
  • Biotechnologie, locatie Leeuwarden
  • Ad Voedingsmiddelentechnologie, locatie Leeuwarden
  • Voedingsmiddelentechnologie Velp 

De opleiding Land- en Watermanagement in Velp en de opleiding Kust- en Zeemanagement in Leeuwarden komen beiden met 74 punten net één punt tekort om Topopleiding te zijn.

Meer over de Keuzegids 2023 hbo
De Keuzegids baseert zich o.a. op de scores van de Nationale Studenten Enquête (NSE) uit 2022 waarin opleidingen door hun eigen studenten zijn beoordeeld op inhoud, docenten, toetsing en beoordeling, voorbereiding loopbaan en sfeer. De keuzegids weegt de uitkomst van de NSE met de studiesuccescijfers en de keuring van de NVAO. De punten in de Keuzegids zijn relatieve scores en worden gegeven ten opzichte van de overige hogescholen in de lijst. In deze nieuwste Keuzegids staan ook studiesuccescijfers (lukt het studenten om door te stromen naar het tweede jaar en halen ze binnen vijf jaar een diploma?), instroomcijfers (weergegeven per variant voltijd, deeltijd en duaal) en arbeidsmarktgegevens (baankansen en startsalarissen).