Benoeming Anneke Luijten – Lub tot lid CvB

08-12-2022

De Raad van Toezicht is zeer verheugd te melden dat Anneke Luijten – Lub voor de komende 4 jaar is benoemd tot lid van het College van Bestuur.
Precies een jaar geleden werd Anneke als ad interim collegelid aangesteld voor de periode van één jaar. Henk Ovink, voorzitter van de RvT, is daarom blij te kunnen melden dat de benoeming een feit is.  
‘Met Anneke hebben we een enthousiaste bestuurder die ervaring, kennis en kunde meebrengt. Eerder was zij onder andere directeur Onderwijs en Onderzoek (staf) bij de Hanze Hogeschool, en was zij bestuurder bij de NVAO. Kwaliteit staat bij haar hoog in het vaandel. Daarnaast is ze open en toegankelijk en brengt ze een groot extern netwerk mee. Wij zien uit naar de verdere samenwerking en wensen Anneke veel plezier en succes in haar functie als lid van het College van Bestuur.’

Anneke beziet de toekomst positief. ‘Met heel veel plezier heb ik me het afgelopen jaar ingezet voor de duurzaamste hogeschool, HVHL. Ik begon een jaar geleden op het moment dat het nieuwe Instellingsplan werd geïntroduceerd, waarin beschreven staat hoe de hogeschool zich met onderwijs en onderzoek richt op vier transities op het gebied van water, klimaat, een gezonde voedselketen en biodiversiteit. Thema’s die, vind ik, nog nooit zo urgent waren als nu. Daarom ben ik blij mijn werk en mijn bijdrage hieraan voort te kunnen zetten. HVHL heeft als samenwerkingspartner in onderwijs en onderzoek zoveel te bieden. Ik ga met veel enthousiasme verder met het werk als bestuurder, zowel in als buiten de organisatie, om met mijn collega’s, het werkveld en overheden, met en voor studenten, verder te bouwen aan de wereld van morgen.’

Jan van Iersel, voorzitter van het College van Bestuur: ‘De bestuurlijke ervaring van Anneke en haar ervaring op het gebied van kwaliteit vind ik van onschatbare waarde. Daarnaast is Anneke een prettige collega om mee samen te werken, ik ben blij met haar benoeming!’

De benoeming is tot stand gekomen via een openbare procedure, begeleid door bureau Van der Kruijs.