Bezoek Zone.College

03-09-2021

Karin Pullen (voorzitter) en Berend Pastoor van het Zone.College hebben vlak vóór de zomervakantie een werkbezoek gebracht aan HVHL Velp. Het Zone.College biedt groene mbo opleidingen, waaronder Wildlife, Tuin- en Landschapsinrichting, Melkveehouderij, Paardensport en Groene detailhandel. De bestuurders voerden verkennende gesprekken om te kijken waar eventuele samenwerking mogelijk is. Dergelijke verkennende gesprekken vinden vaker plaats. Niet alleen met (groene) mbo’s, ook met (groene) hbo’s vinden verkennende gesprekken plaats. Als relatief kleine speler in hbo-land zijn we gebaat bij goede relaties en samenwerking.

Bezoek Zone.College