Studenten in gesprek met Koning en Koningin

23-09-2020

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brachten donderdag 17 september een streekbezoek aan Zuidoost-Fryslân. Tijdens dit bezoek kregen zij bij het Biosintrum in Oosterwolde uitleg van studenten Frederieke Schilder (Tuinbouw en Akkerbouw) en Jelmer Kasteel (Milieukunde) over verschillende bodemsoorten.

Frederieke, student Tuinbouw en Akkerbouw, werkt op dit moment aan haar afstudeeronderzoek over bodem. Tijdens het koninklijk bezoek vertelde zij samen met Jelmer, student Milieukunde, over de verschillende bodemsoorten in mesokosmossen in de onderzoekstuin van het Biosintrum. Een bijzondere ervaring voor de studenten. Frederieke: “Het bezoek van de koning en koningin was fantastisch en het was een schitterend gezicht om ze op de fiets aan te zien komen. Vervolgens staan ze ineens voor je neus en vertel je ze iets over bodemsoorten. De tijd vloog voorbij.”

Mesokosmossen

Lector Duurzaam Bodembeheer, Emiel Elferink, doet vanuit het Biosintrum praktijkgericht onderzoek naar de bodem. Met het opzetten van een Leer- en Kenniscentrum Bodem moet het een plek worden waar agrariërs, bedrijven, onderzoekers en studenten kennis vergaren over de bodem. Het aanleggen van de onderzoekstuin is de eerste fase in het realiseren van dit Leer- en Kenniscentrum. “De onderzoekstuin biedt faciliteiten die uniek zijn voor Nederland. Deze zullen ons helpen meer inzicht en kennis te vergaren in het duurzaam beheren van verschillende bodemtypen in Nederland en effecten van het beheer”, legt Elferink uit. Met behulp van de mesokosmossen kan vergelijkend onderzoek gedaan worden naar effecten van verschillende vormen van beheer, gewassen, toevoegmiddelen en combinaties daarvan op de bodem, het water, de biologie en de biodiversiteit, onder dezelfde (klimatologische) omstandigheden. Ook worden meerdere onderzoeksvelden aangelegd t.b.v. meerjarig onderzoek. Het centrum heeft als doelstelling kennis te ontsluiten voor iedereen over duurzaam bodembeheer in een veranderend klimaat.

Onderwijs en onderzoek

Gezonde bodem is van cruciaal belang voor agrariërs, die zich via de opgedane kennis in het Biosintrum kunnen verrijken met cursussen over optimaal bodemgebruik. Daarnaast kunnen studenten van verschillende opleidingen middels onderzoeksopdrachten en stages in de praktijk een bijdrage leveren aan het onderzoek. Dit alles in de inspirerende omgeving van het Biosintrum, met up-to-date kennis binnen handbereik. Elferink: “Het is een eer dat de Koning en Koningin zich op de hoogte hebben laten brengen van de plannen m.b.t. het Leer- en Kenniscentrum Bodem en haar faciliteiten”.

Het Biosintrum

Het Biosintrum is het kloppend hart van de biobased economy in Ooststellingwerf. Het is een uniek gebouw in Noord-Europa dat voor 80% biobased gebouwd is. Het verbindt bedrijven, scholen en overheden die samen willen werken aan een duurzame toekomst via de Biosintrum innovatiecyclus. Eén van de manieren is het uitvoeren van projecten. Bedrijven en instellingen kunnen door het inbrengen van deze projecten nieuwe inzichten verkrijgen en frisse ideeën opdoen bij vraagstukken en onderzoeksopdrachten.