Praktijk en onderwijs maken samen melkveebedrijven toekomstbestendig

06-03-2020

Vanaf januari 2020 is een driejarig project gestart waarin gericht advies en begeleiding wordt gegeven aan melkveehouders om hun bedrijf toekomstbestendig te houden. Hierbij gaat het over de optimale verduurzaming van het bedrijf, waarbij gekeken wordt naar omschakelingsmogelijkheden naar biologische landbouw en de bedrijfseconomische impact hiervan. Daarnaast biedt het project verdieping in bestaande begeleiding aan bedrijven die recent of al langere tijd met een biologische bedrijfsvoering werken. Dit project is een nauwe samenwerking tussen de praktijk en het onderwijs met deelnemers Ekopart, Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en de Feriening Biologyske Boeren Fryslan (FBBF).

Doel van het project is om door middel van individuele gesprekken en studiegroepen de omschakeling naar biologische landbouw (melkveehouderij) te stimuleren. De rol van het onderwijs is het verzamelen van kennisvragen en de uitwerking daarvan door studenten.

Keukentafelgesprekken op aanvraag

Bedrijven kunnen voor dit project een individueel keukentafelgesprek aanvragen. Hierin is de huidige bedrijfsstructuur en management het vertrekpunt. Vervolgens wordt gekeken naar de kansen en mogelijkheden in de omgeving en vindt een check van de marktperspectieven plaats. Deze keukentafelgesprekken bieden concreet inzicht in zowel de technische mogelijkheden als de aandachtspunten van de omschakeling. Deelnemers krijgen advies over de te nemen vervolgstappen in de vorm van een rapport.

Kosten van een eerste advies zijn zeer beperkt. Aan bedrijven in Fryslân wordt een eigen bijdrage gevraagd tegen een gereduceerd tarief van € 100,- (excl. BTW). Ook een eventuele doorrekening kan gedeeltelijk financieel worden ondersteund.

Dit project is mede gefinancierd door Provinsje Fryslân. 

Meer weten? Neem dan contact op met Ekopart, Kees Water Advies, 06-26518701 of kijk op www.fbbf.nl.