Broers winnen prijs met scriptie over groenbeheer bij klimaatverandering

07-12-2020

Een wakeup-call in scriptievorm

Hoe kun je bij het beheer van de openbare ruimte inspelen op hittestress, hoosbuien, opwarming van de aarde, biodiversiteit en ecologisch beheer? Twee studenten Tuin- en Landschapsinrichting, de broers Dirk en Aron Jonker, schreven er een scriptie over en wonnen de tweede prijs van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW). ‘Een wakeup-call in scriptievorm’, noemde de jury hun klimaatadaptief groenbestek.

De twee deeltijdstudenten studeerden afgelopen zomer af in Tuin- en Landschapsinrichting bij Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL). Dit deden ze naast hun werk in het openbaar groenbeheer. Hun afstudeeronderwerp is volgens de jury van de KNW ‘een witte vlek in het groenbeheer’. Steeds meer grote en kleine overheden zien het belang in van een klimaatbestendige openbare ruimte. Groen speelt daarin een belangrijke rol. Maar als het eenmaal is aangelegd, moet het ook beheerd worden. Meer ecologisch groenbeheer met aandacht voor biodiversiteit komt wel voor, maar klimaatadaptief groenbeheer bestaat nog nauwelijks.

Handvat voor groenvoorzieners
Onder de vlag van het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) werken enkele opleidingsinstituten, gemeenten en aannemers aan een onderzoeksproject om bij het groenbeheer meer aandacht te geven aan klimaatadaptatie. Doel van het project is om het bestaande groen en de onderliggende bodem in de openbare ruimte meer water te laten vasthouden. Dit betekende dat sommige beheermaatregelen moesten worden omgevormd en dat andere werkzaamheden moesten worden toegevoegd in een nieuw ontwikkeld klimaatadaptief groenbestek. Hiermee kunnen groenvoorzieners praktisch aan de slag.

Scoringsladder
Dirk en Aron Jonker maakten daarnaast een opzet voor een ‘scoringsladder’ om groenbestekken te waarderen. Hierin geven zij drie ambitieniveaus aan: (2) klimaatadaptief, (1) neutraal, en (0) niet klimaatadaptief. Het CROW, een van de samenwerkingspartners, helpt mee in de ontwikkeling en hoopt uiteindelijk een klimaatadaptief groenbestek te kunnen uitgeven. Doel is om de scoringsladder van de studenten bijvoorbeeld te gebruiken bij aanbestedingen waarbij een hoger ambitieniveau voordelen gaat opleveren.

Bekijk het filmpje van Dirk en Aron Jonker over hun scriptie.