Wetterskip Fryslân toegetreden tot Kennisconsortium Bodem

02-05-2019

Wetterskip Fryslân is op vrijdag 26 april jl. officieel toegetreden als lid van het Kennisconsortium Bodem. Dit gebeurde tijdens een officiële eerste overlegsessie in het nieuw geopende Biosintrum te Oosterwolde, een van de meest duurzame en innovatieve gebouwen van Europa. Wetterskip Fryslân is het twaalfde officiële lid van deze kennisgroep die zich bezighoudt met duurzaam bodembeheer in Nederland.

Wetterskip Fryslân treedt toe tot het kennisconsortium omdat een goede bodem van belang is voor het waterbeheer.  “Een goede  bodemstructuur met voldoende organische stof kan meer water vasthouden”, aldus Jan van Weperen, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. “In natte perioden kan de bodem meer regenwater opnemen en hoeven we als waterschap minder water af te voeren. En in droge perioden is een bodem die vocht vasthoudt van belang voor de groei van gewassen.”

Kennisconsortium Bodem

Het Kenniscentrum Bodem is in 2016 opgericht door 11 partners uit het onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Samen hebben zij één doel: het ontwikkelen en verspreiden van kennis over duurzaam bodemgebruik. Samen ontwikkelen zij kennis over de bodem: wat voor invloed heeft de bodem op gewassen en de natuurlijke omgeving? Hoe kunnen we er voor zorgen dat de bodem ook in de toekomst het fundament kan blijven voor de voedselvoorziening? Partners Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), Nordwin College, Wetsus, Ecostyle, Louis Book, Van Iperen, Aequator, HLB, Bioclear Earth, LTO Noord en de gemeente Ooststellingwerf zijn zeer verheugd met Wetterskip Fryslân als nieuwe partner.

Biosintrum

Eind 2017 begon de bouw van een van de meest duurzame en innovatieve gebouwen van Europa. Een blikvanger die de ambities van de gemeente Ooststellingwerf op het gebied van de biobased economy zichtbaar maakt. De vloeren zijn gemaakt van olifantsgras, in de wanden is denim van oude spijkerbroeken verwerkt en er is duurzaam ontwikkeld Accoya-hout toegepast. Ook het interieur is biobased gemaakt; van natuurlijke materialen, bijvoorbeeld van bladeren van de lisdodde.