Vier AISHE-sterren voor Milieukunde en Kust- en Zeemanagement

12-12-2019

De opleidingen Milieukunde en Kust- en Zeemanagement hebben onlangs de AISHE-audit voor vier sterren succesvol doorstaan. Daarmee behoren zij tot de eerste opleidingen in Nederland met deze hoge beoordeling op het gebied van duurzaamheid. Daar zijn we natuurlijk als meest duurzame hogeschool in Nederland super trots op! Alleen de opleidingen Built Environment bij de HAN en International Tourism bij Stenden gingen onze opleidingen voor.

Oordeel

Veelgeprezen tijdens de beoordeling is het feit dat de Sutainable Development Goals (SDG’s) in de opleidingen verweven zitten. Ook de betrokken studenten en het feit dat studenten bij de ontwikkeling van de opleiding betrokken worden oogstte veel lof. Duurzaamheid speelt duidelijk een belangrijke rol door de gehele opleiding en dat is iets waar het panel erg blij van werd. Zo waren de auditoren onder de indruk van het Project Canapé, het gezamenlijke programma van Milieukunde en Kust- en Zeemanagement waar meerdere innovatieve projecten onder vallen. Dit programma heeft niet alleen een maatschappelijke lading binnen de provincie Fryslân, maar ook voor de internationale partners van dit Interreg-project. De auditoren vonden de thema’s zeer passend bij de duurzame ontwikkeling, zoals CO2-opslag en klimaatadaptatie.

Certificering Duurzaam Onderwijs (AISHE)

Voor het keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs gebruikt adviesorganisatie Hobéon het beoordelingskader Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education (AISHE). Met AISHE wordt duurzame ontwikkeling in hogescholen en universiteiten gemeten. Het keurmerk kent vijf ontwikkelingsniveaus. Vanaf ontwikkelingsniveau drie mag een organisatie het Bijzonder Kenmerk Duurzaam Hoger Onderwijs bij de NVAO aanvragen. Beoordeling vindt plaats op basis van een zelfevaluatie, een documentanalyse en (audit)gesprekken met het management, docenten, studenten, ondersteunend personeel en het werkveld. Het keurmerk is drie jaar geldig, waarna hercertificatie plaatsvindt.

De audit die onlangs plaatsvondt voor de opleidingen Milieukunde en Kust- en Zeemanagement
Het keurmerk met 4 AISHE sterren