Van Hall Larenstein verbindt zich aan Living Lab Regio Foodvalley Circulair

14-02-2019

Afgelopen woensdag was de kick-off van het samenwerkingsprogramma Regio Foodvalley Circulair. Dit was tevens het slotevent van de Rabo Circular Economy Challenge 2018 van de Rabobanken Vallei en Rijn en Gelderse Vallei. Tijdens de bijeenkomst tekenden een grote groep ondernemers, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen, waaronder Peter van Dongen namens Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), een overeenkomst tot samenwerking voor de komende 4 jaar.

Meer dan 160 ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheidsorganisaties uit de regio Foodvalley waren aanwezig in het Technova College in Ede. Het was een spectaculaire avond in café-achtige setting. Er waren inspiratie-films en presentaties van circulaire ondernemers die deelnamen aan de Challenge, muzikale intermezzo’s, én een grondstoffenparade. Op ludieke wijze werden ingebrachte afvalstromen en andere grondstoffen over een catwalk getoond en konden deelnemers ideeën opperen voor het hergebruik van het materiaal. Het hele circulaire netwerk uit en rond de regio was aanwezig. 

Living Lab Regio Foodvalley Circulair

Het Living Lab Regio Foodvalley heeft de ambitie om de komende jaren in de regio Foodvalley een brede circulaire beweging op gang te brengen. Samenwerking is daarvoor noodzakelijk, tussen ketenpartijen, tussen sectoren en ook tussen de ondernemers, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen. Ook met andere initiatieven binnen en buiten de regio wordt samenwerking gezocht, om optimaal gebruik te maken van bestaande kennis en netwerken.

Hoe nu verder?

De uitvoering start vanaf nu. Er worden werkplaatsen opgestart, te beginnen met bouw, circulair inkopen en agro & food waarin ondernemers samen met kennis & onderwijs en overheden samen werken aan concrete circulaire praktijken. Er wordt een Circulair Loket ingericht, zodat er één plek is waar men naar toe kan voor hulp, advies en kennis. Ook werken onderwijsinstellingen samen met netwerkpartijen aan de voorbereiding van een onderzoek naar circulaire innovaties. Na de zomer  start er weer een nieuwe Rabo Circular Economy Challenge voor ondernemers in de Foodvalley. Ook zal er na de zomer gestart worden met Cirkelstad Veenendaal.

Kijk voor meer info op www.regiofoodvalleycirculair.nl

Deelnemers Living Lab Regio Foodvalley