Symposium Duurzaam Uiterwaardenbeheer

17-12-2019

Op 10 december vond het symposium Duurzaam Uiterwaardenbeheer plaats waarmee twee KCNL projecten werden afgesloten: Circulair Uiterwaardenbeheer en SteenGoed (www.projectsteengoed.com).

Met uitzicht op de IJssel en verschillende vertegenwoordigers van deelnemende en belangstellende partijen hebben we de uitkomsten van de twee projecten gedeeld via presentaties en een interactieve werkvorm.

Jeroen Rijke opende als lector Sustainable River Management de middag, waarna de twee projectleiders (Jan Fliervoet en Sara Eeman) met projectpartners hun bijdragen en uitkomsten voorlegden aan de bezoekers. Vervolgens werd er voortgeborduurd op de effecten van het vroegtijdig verkennen van de beheeropgave bij het inrichten van uiterwaarden (Derk Jan Stobbelaar) en presenteerde Jeroen Rijke 7 principes voor duurzaam uiterwaardenbeheer.

Na een zonnige pauze konden de deelnemers digitaal stemmen op verschillende stellingen, deze interactieve werkvorm zorgde voor een levendige discussie over toekomstige vraagstukken en keuzes. Dit leverde de sessieleider van ‘Living Lab Delta Oost’ Jeannette van Haren (RWS) een paar mooie handreikingen en parallellen op over de voortzetting van dit netwerk in de komende jaren.