Studenten Diermanagement winnen de Van Welderen Rengersprijs

22-11-2019

Op woensdag 20 november wonnen Rutger Diertens en Remco Ploeg de Van Welderen Rengers scriptieprijs. Zij deden onderzoek  naar de ecologische betekenis van Houtwallen in de Noordelijke Friese Wouden. Tijdens de feestelijke uitreiking op Landgoed Oranjewoud ontvingen zij een geldprijs van € 750,-, uitgereikt door de heer Kersbergen op het Landgoed Oranjewoud. Met de scriptieprijs wil het bestuur van het Van Welderen Rengersfonds hogeschoolstudenten stimuleren om bij te dragen aan de economische welvaart in Friesland.

Rutger Diertens en Remco Ploeg, studenten Diermanagement in Leeuwarden, sleepten de prijs in de wacht met hun afstudeerscriptie 'Houtwallen: een insectenwalhalla in agrarisch landschap?' De sterke achteruitgang van insecten in de laatste jaren wordt hoofdzakelijk toegeschreven aan de intensivering van de landbouw. Daarentegen zijn kleinschalige en extensieve landbouwgebieden gunstig voor de insectenbiodiversiteit. De Noordelijke Friese Wouden is een voorbeeld van een kleinschalig agrarisch landschap dat toch relatief intensief wordt beheerd. De landbouwpercelen worden omringd door houtwallen. Dit zijn ophogingen van aarde waarop bomen en struiken groeien waaraan een hoge ecologische waarde wordt toegeschreven. Het onderzoek van Rutger en Remco richt zich op de vraag wat de kwaliteit is van dit landschap.

Uitzondering

Tientallen scripties van studenten van NHL Stenden en Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) worden door de jury beoordeeld. Na lang wikken en wegen waren er dit jaar bij wijze van uitzondering vier winnaars: de scriptie van Rutger Diertens en Remco Ploeg van HVHL was zo goed dat de jury afstapte van de regel dat alleen individuele werkstukken in aanmerking komen. De prijs voor de beste afstudeeropdracht werd dit jaar voor de 18de keer uitgereikt. De onderzoeken zijn beoordeeld door een deskundige jury bestaande uit Herman Blom, lector Onderzoek bij NHL Stenden Hogeschool, Jan van der Valk, Lid Applied Research Center Animals en Business bij HVHL en Jelle Dijkstra, lector Persoonlijk Leiderschap en Innovatiekracht bij NHL Stenden Hogeschool.

Oorsprong van de jaarlijkse prijsuitreiking

Ieder jaar looft het Van Welderen Rengersfonds scriptieprijzen uit voor de beste afstudeerwerkstukken van de twee Friese hogescholen. Baron Th. van Welderen Rengers (1867-1945) was onder andere grondlegger van de Coöperatieve Voorschot- en Spaarbank Trynwâlden in Oenkerk. Deze bank is later geïntegreerd in de Friesland Bank. De baron heeft zijn bezit nagelaten aan een stichting: het Van Welderen Rengersfonds. Met als doel dat zijn kapitaal wordt ingezet voor het stimuleren van de economische welvaart in Fryslân.

De winnaars van de Van Welderen Rengers scriptieprijs