Bijenonderzoekers Van Hall Larenstein en Inholland bundelen krachten

24-01-2019

Om de gezondheid van bijen en bestuivende insecten in het algemeen te verbeteren en te streven naar een blijvende duurzame bestuiving van gewassen, bundelen de hogescholen Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en Inholland de komende jaren hun krachten op het gebied van praktijkgericht onderzoek. Voortouw hierin nemen lector Frens Pries en associate lector Arjen Strijkstra.

Het lectoraat ‘Bijengezondheid’ bij HVHL is sinds januari versterkt met lector Frens Pries en met associate lector Arjen Strijkstra op het gebied van ‘Bijen en biodiversiteit’. Tevens is Frens Pries benoemd tot lector ‘Duurzame bestuiving van gewassen’ bij Inholland. Pries en Strijkstra kennen elkaar al enige tijd uit het werkveld en zien uit naar hun intensieve samenwerking. Pries: “De samenwerking tussen onze hogescholen met hun eigen regionale positie en profilering biedt grote mogelijkheden en de onderzoeksthema’s vullen elkaar mooi aan. Hiermee kunnen we een grotere bijdrage leveren aan de Nationale Bijenstrategie.”

Naar een gezonder insectenlandschap

Volgens Strijkstra en Pries gaat het niet alleen slecht met de (honing)bijen, maar is er ook een algemene massale achteruitgang van alle (bestuivende) insecten. Dat vraagt om een bredere aanpak. Door het lectoraat ‘Bijengezondheid’ te combineren met de onderzoekslijn ‘Duurzame bestuiving van gewassen’ komt Pries tegemoet aan onderzoeksvragen vanuit de imkerij. Pries: “Beroepsimkers hebben grote problemen met bijengezondheid, terwijl de voedselvoorziening grotendeels afhankelijk is van bestuiving door honingbijen. De inzet van honingbijen en zorg voor goede leefomstandigheden van bestuivende insecten is een essentieel onderdeel van de bestuiving.”

Recent insectenonderzoek

“Vanuit HVHL zijn we bezig geweest met projecten als het EU-Interreg project B-RAP vanuit ‘Silence of the bees’ en, toen al in nauwe samenwerking met Hogeschool Inholland, het Raak-PRO onderzoeksproject ‘Duurzame bestrijding van de varroamijt in de Nederlandse bijenhouderij’,” aldus Strijkstra. “Daarnaast zijn we betrokken bij veel andere projecten, zoals KCNL-projecten ‘Samen voor bijen’ en ‘Langjarige insecten monitoring’, en de ondersteuning van lokale initiatieven van bedrijven en maatschappelijke organisaties via ‘Silence of the Bees’ Bijenpacten.” Bij Hogeschool Inholland heeft Pries zich de laatste jaren beziggehouden met onderzoek naar virussen bij bijen en naar bestrijdingsmiddelen in honing en was, een CoE Foodproject in samenwerking met het Bijkersgilde.

Strijkstra: “Door ons onderzoek te verbreden kunnen we ons nu ook meer richten op het verbeteren van het landschap voor alle insecten, inclusief bijen en honingbijen.” Pries vult aan met een voorbeeld: “We gaan intensiever samenwerken met landschapsonderzoekers bij Inholland Delft en andere hogescholen.”

Lector Frens Pries en associate lector Arjen Strijkstra
Lector Frens Pries (links) en associate lector Arjen Strijkstra (rechts)