Symphony of Soils - een inspirerend symposium over bodemvitaliteit

10-07-2018

Een vitale bodem is cruciaal voor onze toekomst. De bodem vormt de basis voor het verbouwen van gewassen en zorgt dat biodiversiteit kan floreren. Het slaat water op, legt CO2 vast en het heeft een zelfreinigend vermogen. De bodem staat daarmee aan de basis van het circulaire gedachtegoed. Om de bodem de aandacht te geven die het verdient en een gezondere bodem te realiseren, organiseert het Kennisconsortium Bodem in samenwerking met de stichting Symphony of Soils en Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), op donderdag 11 oktober 2018 het symposium: Symphony of Soils. Het symposium vindt plaats op het Ecomunitypark in Oosterwolde en maakt onderdeel uit van de Soil-foodweek.

Bodemvitaliteit staat hoog op de agenda van agrariërs, overheden en NGO’s. Maar hoe zit het nu met de bodem? Wat is een vitale bodem? Hoe krijg je inzicht in de conditie van de bodem? En hoe kun je de bodem verbeteren? Tijdens Symphony of Soils nemen inspirerende sprekers als Wim van der Putten – Buitengewoon hoogleraar Functionele biodiversiteit aan Wageningen University, Volkert Engelsman – Directeur biologisch handelsbedrijf Eosta, tevens nummer 1 in de Duurzame Top 100 (Trouw) en Jan Huitema - Europarlementariër en melkveehouder u mee in de laatste ontwikkelingen. Ook biedt het symposium praktische handvatten om zelf aan de slag te gaan met het verbeteren van de bodem. Tijdens zogenaamde ‘Bodem-beleef-sessies’ worden zowel high-tech innovaties (zoals een GPS gestuurde quad voor monstername) als direct toepasbare low-tech trucs (b.v. theezakjes begraven om het bodemleven te inventariseren) gepresenteerd. Verder zijn er diverse bodemgerelateerde workshops en kunt u genieten van muziek en (h)eerlijk eten van een gezonde bodem.

Symphony of Soils is bedoeld voor boeren, erfbetreders, bestuurders en medewerkers van bedrijven in de voedselketen, beleidsmakers en politici, studenten, docenten en wetenschappers, natuur-  en belangenorganisaties, NGO’s, geïnteresseerde burgers en consumenten. Kortom: voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan de transitie naar een vitale bodem. Voor meer informatie of aanmelden kijk op www.hvhl.nl/symphonyofsoils.

Het Kennisconsortium Bodem is een samenwerkingsverband tussen HVHL, het Nordwin College, Wetsus, Ecostyle, Louis Bolk, van Iperen, Aequator Groen & Ruimte, HLB, Bioclear earth, LTO Noord en de gemeente Ooststellingwerf. Het kennisconsortium doet onderzoek naar bodemtypen in Nederland en heeft de ambitie om over vijf jaar aan te tonen dat de transitie naar een gezonde bodem realiseerbaar is én samengaat met een gezond businessmodel voor de agrosector.

De stichting Symphony of Soils is opgericht in 2015, het jaar van de bodem van de Verenigde Naties. De stichting stelt zich tot doel bodemvruchtbaarheid onder de aandacht te brengen bij een breed publiek en de relatie tussen bodemgezondheid en de gezondheid van plant, dier en mens duidelijk te maken.

 

Uitnodiging Symphony of Soils Download(pdf - 848kB)
Symphony of Soils
Symphony of Soils maakt deel uit van de activiteiten die Van Hall Larenstein organiseert in het kader van CH2018