Project koraalriffen wint tweede prijs bij RAAK-awards

16-11-2018

Tijdens het SIA-Congres 2018 heeft het project AROSSTA - een samenwerking tussen Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en Wageningen Marine Research - donderdag de tweede prijs van de RAAK-awards gewonnen. Binnen het AROSSTA-project werken onderzoekers en studenten intensief samen met lokale organisaties aan het behoud en herstel van koraalriffen op St. Eustatius en Saba. De RAAK-jury ‘waardeert de grote verwevenheid en betrokkenheid van alle partijen, het inspelen op de specifieke lokale behoefte en het tegelijkertijd bijdragen aan de brede kennisbasis op dit gebied’ en beloonde het onderzoek vandaag met een prachtige tweede prijs.


De afgelopen decennia zijn de koraalriffen van de Caribische Nederlandse eilanden St. Eustatius en Saba door een opeenstapeling van bedreigingen ernstig achteruit gegaan. Deze ecosystemen zijn essentieel voor het leven in zee en hebben ook een economisch belang. Het project AROSSTA onderzoekt samen met lokale natuurbeheer-organisaties of het lukt om met kunstmatige riffen het ecosysteem te herstellen. Daarbij worden verschillende soorten ‘namaak’ riffen ingezet. Onderzoekers en studenten vanuit het lectoraat Kust- en Zeemanagement bij HVHL, vanuit Wageningen Marine Research en het Caribbean Netherlands Science Institute onderzoeken en vergelijken twee jaar lang de functionaliteit van de verschillende soorten artificieel rif. Daaruit kan al voorzichtig geconcludeerd worden welk van de riffen de beste resultaten oplevert

Maatschappelijk belang

 Diane Keizer-Mastenbroek, lid van het College van Bestuur van HVHL, is trots op het praktijkgerichte onderzoek van de hogeschool: 'Met deze tweede prijs en met zelfs twee projecten in de top-6 van Nederland, laten we zien dat ons onderzoek niet alleen doorwerkt naar het onderwijs en onze studenten, maar ook een belangrijke maatschappelijke bijdrage levert.' Ook project Better Wetter van HVHL behoorde tot de genomineerden voor de RAAK-awards.

Lokale samenwerking

Uit het jury-rapport: ‘Het probleem van de afnemende koraalriffen speelt op meerdere plekken in de wereld en artificiële riffen worden elders ook al ingezet om dit proces te stoppen. De grote kracht van dit project is echter dat de onderzoekers heel goed hebben gekeken naar de lokale context. Daarvoor werken zij nauw samen met de natuurbeheerorganisaties ter plaatse. Dit doen ze niet alleen onder, maar ook boven water. In samenspraak wordt bepaald wat specifiek voor dit gebied de beste oplossing is en waarom. Op deze manier wordt bijgedragen aan de wetenschappelijke kennis op dit gebied, die vervolgens binnen het onderwijs wordt gedeeld door middel van minoren, stages en afstudeeropdrachten.’
De grote verwevenheid en betrokkenheid van alle partijen, het inspelen op de specifieke lokale behoefte en het tegelijkertijd bijdragen aan de brede kennisbasis op dit gebied, maakt dat de RAAK-jury het onderzoek dus met de tweede prijs waardeert.


De RAAK-awards bieden toonaangevend praktijkgericht onderzoek van hogescholen een podium. Met de prijs wil het regieorgaan SIA de bekendheid en kwaliteit van het onderzoek aan hogescholen verhogen.