Van Hall Larenstein ondertekent intentieverklaring weidevogels

28-11-2017

Op maandag 27 november is in de gemeente Leeuwarden door 10 partijen een intentieverklaring ondertekend. De gemeente Leeuwarden, Provincie Fryslân, Collectief It Lege Midden, Bond van Friese Vogelwachten (BFVW), Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, LTO Noord Midden-Fryslân, CH2018 ‘Kening fan ‘e Greide’ en het lectoraat Weidevogels van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) verbinden zich hiermee aan elkaar en aan de weidevogel. Tussen Leeuwarden en Grou is een pilotgebied bepaald, waarin de leefomstandigheden van de weidevogels zo ideaal mogelijk gemaakt worden.

De teruggang van Weidevogels is al enige jaren een zorgpunt voor betrokken Friese boeren, vogelwachters en waterschappen. “Wij kunnen als boeren veel doen, maar we hebben meer partijen nodig om resultaten te bereiken,” geeft voorzitter De Vries van Collectief It Lege Midden aan. De afspraak tussen de betrokken partijen om de samenwerking te bevorderen speelt hierbij een belangrijke rol. “Wij werken samen met de partijen en willen hen verbinden,” aldus wethouder Jan Atze Nicolai van de gemeente Leeuwarden.

Jaarlijks evalueren de betrokken partijen de ontwikkeling van de weidevogelstand en nemen ze de nodige maatregelen of maken ze intenties concreter. Door het delen van kennis wordt adequaat gereageerd op de veranderingen in het gebied. “We willen kennis inzetten ter ondersteuning van de weidevogelbiotoop,” vertelt Jesse Versteegh namens het lectoraat Weidevogels van HVHL.

Kijk voor meer informatie de video van de gemeente Leeuwarden: 

Ondertekening intentieverklaring weidevogels