Studenten Voedingsmiddelentechnologie maken indruk op bedrijven Balkan

29-09-2017

Bewijzen en in praktijk brengen wat je hebt geleerd: een projectstage is de ideale kans om jezelf als bijna afgestudeerde in de kijker te spelen bij het bedrijfsleven. Dat dit bedrijfsleven zich niet per se binnen de Nederlandse grenzen hoeft te bevinden, bewijzen stagiairs Marte Roorda en Frank de Boer (Voedingsmiddelentechnologie). Voor hun half jaar durende projectstage werkten zij voor bedrijven in verschillende landen binnen het Balkangebied: Kosovo, Macedonië en Bosnië & Herzegovina. Tijdens deze stages bleek eens te meer hoe innovatief en professioneel de zuivelbranche en het zuivelonderwijs zijn in Nederland, want de stagiairs hebben excellente resultaten behaald en een grote indruk gemaakt op de bezochte bedrijven.

Vraagstuk vanuit het lectoraat

Dr. ing. Peter de Jong, lector Zuivelprocestechnologie aan Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), glimlacht trots als hij vertelt over dit succesverhaal. “Het begon allemaal met een vraag vanuit het bedrijf YUNIKO, actief in o.a. de Balkan op het gebied van watertechnologie en samenwerkingspartner van het lectoraat. Zij legden bij ons de vraag neer of wij bedrijven in  Kosovo, Macedonië en Bosnië in kaart wilden brengen qua productieproces van een drietal zuivelbedrijven, om waar mogelijk deze processen te verbeteren en optimaliseren. Duurzaamheid (water- en energieverbruik) en productiekwaliteit hadden hierbij de prioriteit.” Het is ook een vrucht van de internationale major en minor Dairy Technology, die een paar jaar geleden door het lectoraat zijn opgezet Marte en Frank hebben hier ook aan deel genomen. Door de opgedane kennis waren zij de ideale kandidaten om als stagiairs op dit vraagstuk te zetten.

Wonen en werken in het buitenland

“Natuurlijk is het een behoorlijke stap om vanuit je vertrouwde omgeving ineens stage te moeten lopen in het buitenland, dus ik heb wel een eis bij de bedrijven neergelegd dat zij voor onze studenten kost en inwoning zouden regelen” gaat De Jong verder. “Gelukkig waren alle bedrijven hier zeer meewerkend in en viel er overal iets te regelen. Dit varieerde van een wat soberder verblijf bij een zus van de directeur in Kosovo tot een vrij luxe viersterren hotelaccommodatie in Macedonië, waar voor de studenten iedere dag een taxi van en naar hun werkplek was geregeld. Zo maak je nog eens wat mee tijdens je stage!”

Expertise stagiairs in praktijk

Stagiairs Marte en Frank hebben tijdens hun studie Voedingsmiddelentechnologie en de minor Zuiveltechnologie een hoop kennis opgedaan op het gebied van procesoptimalisatie en analyse, wat ze nu perfect in praktijk konden brengen. “We hebben de verwerkingswijzen in deze relatief kleine zuivelfabrieken uitgebreid geëvalueerd” vertelt Marte. “De medewerkers van de fabrieken waren zeer behulpzaam en gemotiveerd. We hebben een lange lijst samengesteld van mogelijke procesverbeteringen. Over het algemeen zijn de voorgestelde verbeteringen op de gebieden van voedselveiligheid, kwaliteit van rauwe melk, productkwaliteit, proces-efficiëntie en duurzaamheid. Deze adviezen werden van harte aangenomen door de bedrijven en de verwachting is dat de implementatie van deze verbeteringen zal leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen en verbeterde productkwaliteit en veiligheid. Frank en ik zijn erg blij met dit mooie stuk erkenning!”

Toekomstige samenwerking

Directeuren van de verschillende fabrieken waren uiteindelijke zo onder de indruk van behaalde resultaten, dat ze op 13 september jl. naar Nederland kwamen voor een kijkje in onze keuken. Na afloop van het bezoek liet een van de directeuren zelfs weten dat hij zijn zoon hier wel in Leeuwarden ziet studeren. Zo is deze projectstage van onze studenten de basis geworden voor een nieuwe samenwerking op verschillende gebieden, inclusief nieuwe instroom!