Scriptieprijs voor toepassen Nieuw-Zeelandse principes bij beweiding

20-11-2017

Toepassen van Nieuw-Zeelandse principes bij beweiding leidt tot een hogere grasopbrengst. Dit kwam naar voren uit een scriptieonderzoek uitgevoerd door Reinier van Leeuwen, student Melkveehouderij bij Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) in Velp. De Nederlands-Vlaamse vereniging voor Weide- en Voederbouw (NVWV) beoordeelde zijn scriptie als winnaar van de NVWV-scriptieprijs. De prijs werd uitgereikt op donderdag 16 november tijdens de 171e themadag NVWV: ‘Graslandkompas; geef richting aan graslandbeheer’ op HVHL in Leeuwarden.

Opdracht vanuit het werkveld

Reinier heeft zijn stage en minor in Nieuw-Zeeland gedaan. Daarbij heeft hij veel kennis en ervaring opgedaan over de principes van weiden. Terug in Nederland lag het voor de hand om deze kennis verder uit te bouwen. De Heus Voeders gaf Reinier de opdracht voor deze scriptie. De Heus ondersteunt weidende veehouders; extra kennis en inzicht is dan welkom.

Belangrijke uitkomsten onderzoek

Uit het onderzoek kwamen een aantal belangrijke bevindingen naar voren over het beweiden door melkkoeien van een perceel grasland:

  • start met beweiden als de bovenste bladeren van het gras fris zijn en de onderste bladeren nog niet zijn afgestorven. Dat is bij 14-18 centimeter grashoogte, oftewel de hoogte van een bierflesje.
  • gras mag niet korter dan 5 centimeter worden afgegraasd. Bij korter afgrazen heeft de grasplant te weinig energie om weer aan het groeien te komen. Het zal dan ook erg lang duren voordat er weer een hoeveelheid gras in het perceel staat. Ook dit kun je eenvoudig meten, 5 cm is ongeveer de hoogte van een golfballetje.
  • gras dat eenmaal is afgevreten en weer gaat groeien heeft rust nodig. Daarom na 1 dag weiden in een perceel moeten de koeien eruit zodat het gras kan gaan groeien. Door zo te beweiden kunnen de koeien veel voedzaam gras opvreten en wordt er veel gras geproduceerd door het grasland.

Ander interessant punt was het in de namiddag of avond weiden van de koeien. Het gras bevat dan de meeste energie (suikers) en draagt daarmee bij aan een hogere productie van melk uit weidegras.

Inmiddels is Reinier van Leeuwen afgestudeerd en past zijn kennis en ervaring toe in Nieuw-Zeeland als herd manager. Via een videoverbinding presenteerde hij zijn bevindingen aan de NVWV en zijn vader nam de prijs namens hem in ontvangst.