Ontbindende lichamen centraal binnen nieuwe minor Forensic Taphonomy

12-04-2017

Studenten met een hbo-propedeuse in Forensic Science, Biotechnologie, Biomedisch of Biologie kunnen vanaf collegejaar 2017-2018 aan Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) in Leeuwarden de nieuwe minor Forensic Taphonomy volgen. Deze minor richt zich op ontbinding van lichamen waarbij vanuit de theorie wordt ingegaan op de ontbinding van het menselijke lichaam. De opgedane kennis wordt, na het theoretische deel van de minor, toegepast tijdens praktijkdagen op de ‘Forensic Anthropological Outdoor Research Facility’ in Den Ham waar gebruik gemaakt wordt van een diermodel.

Theorie en praktijk van ontbinding

De minor Forensic Taphonomy wordt verdeeld over twee perioden, namelijk periode 3 en 4 (februari tot eind juni) van een collegejaar. Tijdens het eerste deel van de minor ligt de nadruk grotendeels op theorie, maar er zal ook tijd worden besteed op de buitenlocatie in Den Ham. De opgedane kennis zal tijdens het tweede deel van deze minor in de praktijk worden gebracht. Tijdens practica, in de eigen labs op HVHL in Leeuwarden en op de buitenlocatie in Den Ham, zullen studenten (bijvoorbeeld) onderzoek doen aan skeletresten die aan het ontbinden zijn, maar ook resten die mogelijk uit een zeer zure omgeving komen of thermisch zijn aangedaan.

Erkenning van positie Applied Research

Vanuit het forensische werkveld krijgt HVHL als “university of applied sciences” erkenning middels intensieve samenwerking op het gebied van toegepaste wetenschap. Er is een intensieve samenwerking met het AC Kenniscentrum in Weesp (o.a. uitbater van het Forensic Anthropological Outdoor Research Facility), University of Amsterdam en er komen regelmatig gerichte onderzoeksvragen binnen vanuit de politie (forensische opsporing). Ook heeft ZonMw (de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) onlangs een belangrijk onderzoeksrapport over forensische geneeskunde gepubliceerd, waaraan Tristan Krap (docent Forensic Sciences aan HVHL en Forensisch Antropoloog) een bijdrage heeft geleverd.

Inschrijven voor deze minor

Studenten (ook van andere hogescholen) die aan de propedeusevereisten voldoen kunnen zich inschrijven voor deze minor op www.kiesopmaat.nl.