Nieuwe minor Food Forensics en Toxicology in Leeuwarden

23-10-2017

Per februari 2018 kunnen hbo-studenten de nieuwe minor Food Forensics en Toxicology volgen in Leeuwarden. De minor wordt verzorgd door Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) met een bijdrage van diverse externe experts. In deze minor staat het opsporen, identificeren en analyseren van voedselfraude centraal, evenals toxicologisch onderzoek en de risico-evaluatie van stoffen. Via de website www.kiesopmaat.nl kunnen geïnteresseerde studenten zich aanmelden voor deze innovatieve minor.

Student food forensics

Food Forensics

Een smaakvolle minor die je CV voedt! Fraude met voeding kan leiden tot economische schade voor de voedselsector, verlies van consumentenvertrouwen in producten en het kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Deze minor biedt studenten de mogelijkheid zich te bekwamen in de verschillende facetten van fraudeonderzoek binnen de levensmiddelensector. Studenten krijgen gerichte colleges over onder meer food defense, food technology, opsporingsstrategieën en analysetechnieken. ‘True food crime stories’ worden geanalyseerd en gereconstrueerd. Forensisch chemische en biologische analysemethoden worden ingezet en gewogen als wettig en overtuigend bewijs. Met de opgedane kennis en vaardigheden voeren studenten zelf (opsporings)onderzoek uit naar voedselfraude.

Toxicology

Vormt de aanwezigheid van een stof in onze voeding een gezondheidsrisico, is een lozing schadelijk voor het milieu, hoe kun je vaststellen of een stof heeft bijgedragen aan een niet-natuurlijke dood? Studenten krijgen theoretische kennis en praktische vaardigheden die nodig zijn om dit soort vragen te beantwoorden. Uiteenlopende (forensisch) toxicologische praktijkvoorbeelden worden besproken door diverse (externe) experts. Vervolgens passen studenten de opgedane kennis zelf toe in een (forensisch) toxicologische case-study waarbij methode-ontwikkeling, toxicologische interpretatie en rapportage centraal staan.

Uniek

In deze unieke minor combineert HVHL haar expertise op het gebied van food, forensic sciences, biotechnologie, chemie en toxicologie. Tijdens deze multidisciplinaire minor maken studenten gebruik van de geavanceerde chemische en (moleculair) biologische technieken van HVHL.

Praktische zaken

De minor is toegankelijk voor studenten van zowel HVHL als andere hogescholen. Studenten kunnen zich via de website www.kiesopmaat.nl inschrijven. De inschrijving voor de minor is open tot 12 januari 2018. Er kunnen maximaal 24 studenten deelnemen.

Deze minor volgen? Schrijf je in!