Kunst en gedichten bevorderen participatie in de Koppenwaard

15-06-2017

Het op een rendabele manier beheren van natuurgebieden, waarbij functies als natuurbehoud en recreatie op een duurzame wijze worden gecombineerd, stelt terreinbeheerders vaak voor een grote uitdaging. Zeker wanneer er diverse belangengroeperingen bij betrokken zijn. Steeds vaker worden in deze trajecten creatieve en artistieke vormen van communicatie ingezet. Zo hebben studenten van de Masteropleiding Management of Development onlangs schilderijen gemaakt en gedichten geschreven over de Koppenwaard, een uiterwaard aan de bovenloop van de IJssel bij Lathum, eigendom van Natuurmonumenten. De kunstuitingen kunnen worden ingezet als vertrekpunt voor het gesprek met de verschillende stakeholders rond de Koppenwaard.

Inspiratie opdoen bij de Hoge Veluwe
Voorafgaand aan de dichtsessie brachten de Masterstudenten een bezoek aan Nationaal Park de Hoge Veluwe. Een schoolvoorbeeld van een gerenommeerd park met een business model waarin natuurbehoud, kunst en educatie over natuur, flora en fauna, landschap en cultuurhistorie op een duurzame wijze samenkomen. Daarna bezochten de studenten, samen met terreinbeheerder Natuurmonumenten, de Koppenwaard. Dit uiterwaardengebied werd in 2012 aangekocht door Natuurmonumenten, die het wil doorontwikkelen naar een terrein waar onder meer natuurbehoud, waterberging en recreatie op rendabele wijze worden gecombineerd. Die ambitie werd door de Masterstudenten vertaald naar diverse schilderijen en gedichten.

Vertalen naar land van herkomst

De studenten van de Masteropleiding Management of Development zijn grotendeels afkomstig uit Afrika en werken daar voor diverse overheids- en ontwikkelingsinstanties. Druk op natuurlijke hulpbronnen, klimaatverandering, gewelddadige conflicten en de communicatiekloof tussen diverse belanghebbenden vraagt om flexibele professionals die een innovatieve (communicatie)aanpak kunnen inzetten. Het dilemma in de Koppenwaard laat de Masterstudenten daarmee kennismaken, zodat zij uiteindelijk soortgelijke initiatieven kunnen ontwikkelen in plattelandsgebieden waar voedselonzekerheid en andere levensonderhoudsproblemen spelen, en waar nieuwe activiteiten die inkomsten genereren ter ondersteuning van lokale economieƫn, zeer welkom zijn.

De schilderijen en gedichten worden vanaf woensdag 14 juni tentoongesteld bij Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) als onderdeel van de inauguratie van Jeroen Rijke, lector Sustainable River Management.

 

Inspiratie opdoen
Uitleg NM bij Koppenwaard