Hogescholen HZ en Van Hall Larenstein versterken elkaar middels strategisch samenwerkingsverband

01-06-2017

Op 2 juni ondertekenen de HZ University of Applied Sciences en Van Hall Larenstein University of Applied Sciences een strategisch samenwerkingsverband. Het opleidingsportfolio en de onderzoeksgroepen van deze hogescholen zijn complementair, met thema’s als food, water, bodem(verzilting), aquacultuur, (agro)dier, milieu, natuur en leefomgeving.  Door de samenwerking te intensifiëren kunnen de hogescholen gebruik maken van elkaars kennis en expertise.

Huidige samenwerking in de sector water
Op dit moment werken de HZ en Van Hall Larenstein al intensief samen op het thema water. De samenwerking binnen het Centre of Expertise Deltatechnologie, waar ook Hogeschool Rotterdam en andere partners onderdeel van uitmaken, gaat een nieuwe fase in. Dat wordt zichtbaar in de doorontwikkeling van het CoE en de oprichting van het Delta Platform. Beide hogescholen kunnen elkaar daarbij vanuit hun complementariteit versterken. Daarnaast wordt er momenteel een gezamenlijke Masteropleiding River Delta Development ontwikkeld en kunnen studenten over en weer gebruik maken van verdiepende en verbredende minoren.

Internationale profilering
De HZ en Van Hall Larenstein hebben beiden een sterk internationaal profiel. In de nationale en internationale positionering kunnen de HZ en Van Hall Larenstein elkaar versterken op thema’s die tot de kern van de beide instellingsprofielen behoren: water, aquacultuur en duurzaamheid. Door hierin gezamenlijk op te trekken zijn de instellingen ook internationaal gezien een aantrekkelijke partner. Zowel voor studenten als voor opdrachtgevers in praktijkgericht onderzoek.

Kennis vergroten in de regio
De HZ en Van Hall Larenstein zijn ook sterk verankerd in de regio’s waar ze zijn gehuisvest, resp. Zeeland en de brede regio rond Gelderland/Friesland. Door expertise te bundelen worden de mogelijkheden voor praktijkgericht onderzoek met bedrijfsleven en overheden vergroot. Kennis van b.v. aquacultuur komt zo ten goede van zowel de Zuidwestelijke Delta als de Waddenzee. Ook kan gezamenlijk worden opgetrokken bij het aantrekken van funding voor nieuwe lectoraten, b.v. rond verzilting van de bodem.

Beide instellingen hebben de intentie de mogelijkheden tot samenwerking op korte termijn en in een compacte tijdsspanne verder te verkennen  Ondertekening van het strategisch samenwerkingsverband is daartoe de eerste stap.