Eerste brevetten Onderwaterdronepiloot uitgereikt

15-09-2017

De eerste studenten van de module Onderwaterdronepiloot (Milieukunde) ontvingen donderdag hun brevet. Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en MBO Life Sciences zijn vorig studiejaar gestart met deze module, waaraan zowel derdejaars hbo-studenten Milieukunde van HVHL als studenten Milieu-onderzoeker van MBO Life Sciences aan deel kunnen nemen.

Paul van Eijk reikt een certificaat Onderwaterdrone uit


Tijdens de module hebben de studenten geleerd hoe een onderwaterdrone werkt en wat ze ermee kunnen doen. Naast de theorie was er in het opleidingstraject ook ruimte voor praktijk. Tijdens velddagen gingen de studenten echt met de drone aan de slag. Zo zetten de mbo- en hbo-studenten de drone in bij zichtinspecties van kades en deden ze onderzoek naar ecologie en waterkwaliteit. Dronepiloten moeten naast de basisvaardigheden voor het gebruik van de onderwaterdrones een meetplan maken, data verzamelen en analyseren.


Onderwaterdrones worden in de toekomst steeds vaker ingezet bij watergerelateerde onderzoeksprojecten. Voor HVHL en MBO Life Sciences reden om het afgelopen studiejaar een opleiding voor het besturen van drones aan te bieden. En ook dit jaar wordt er een weer een nieuwe lichting opgeleid.

Verschillende drones

De studenten werken dit jaar met drie typen onderwaterdrones. De stabiele drone (met het uiterlijk van een minionderzeeër) wordt vooral gebruikt voor het bepalen van de waterkwaliteit door middel van diverse sensoren. Deze drone meet frequent (vaak elke 10 seconden) de parameters zuurstof, temperatuur, nitraat en geleidbaarheid. De 8 kilo zware drone is gemaakt van kunststof en 75 centimeter lang. De drone is geschikt om op specifieke onderzoekslocaties stabiele waterkwaliteitsmetingen uit te voeren zonder dat de bewegingen van de drone de metingen kunnen beïnvloeden. Het tweede type drone is kleiner en wendbaarder. Deze drone maakt videobeelden van de ecologische toestand op grote diepte. Hiervoor kunnen op de drone naast sensoren ook duiklampen en camera’s worden bevestigd. Vanaf dit jaar is er een derde type drone beschikbaar, de Blue ROV. Deze drone brengt de eigenschappen van beide eerdergenoemde drones samen in één apparaat.

Betrokken partijen

Op initiatief van het Lectoraat Sustainable Water Systems aan HVHL wordt de module vormgegeven in nauwe samenwerking met MBO Life Sciences, die de module op mbo-niveau ontwikkelen en uitvoeren. Daarnaast is INDYMO als leverancier betrokken en was het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) het eerste jaar verantwoordelijk voor de leiding van het project.