Een gezonde bodem - inauguratie Emiel Elferink

25-09-2017

Op 21 september is Emiel Elferink, lector Duurzaam Bodembeheer, geïnaugureerd in Oosterwolde. Ter gelegenheid van zijn inauguratie organiseerde Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) het symposium ‘Een Gezonde Bodem - Samen werken aan een toekomstbestendige landbouw’. Emiel doet toegepast onderzoek naar de ecosysteemdiensten van een gezonde bodem, samen met de leden van het Kennisconsortium Bodem.

De bodem biedt ons vele diensten en staat daarmee aan de basis van het circulaire gedachtegoed. Bodemgezondheid en duurzaamheid zijn dan ook nauw met elkaar verbonden. Door intensieve landbouw, het gebruik van zware landbouwmachines en het veronachtzamen van de relatie tussen grondsoort en gewas, putten we de bodem uit. Dat heeft zijn keerzijde voor milieu, mens en dier.

Er ligt een grote uitdaging om het bodembeheer economisch, maar ook ecologisch weer ‘gezond’ te maken. Dit vraagt om samenwerken en een integrale aanpak en daarvoor is een krachtenbundeling van landbouw, onderwijs/kennisinstellingen, bedrijven en overheden noodzakelijk.


Onder leiding van dagvoorzitter Toine Smits hebben de aanwezigen zich tijdens het symposium verdiept in het lectoraatsthema door eerst te luisteren naar presentaties van wetenschappers en bestuurders. Zij leverden een thematisch kader en gaven een inkijkje in mogelijke oplossingsrichtingen. De bodemproblematiek is fysisch-chemisch, politiek-economisch maar ook emotioneel, zo betoogde Lijbert Brussaard, emeritus hoogleraar aan de WUR. Opvallend was de betrokkenheid van de publieke sector bij het thema, die bleek uit de aanwezigheid van de burgemeester van Ooststellingerwerf en een vertegenwoordiger van de provincie Drenthe. Tineke de Vries van LTO Noord ging in op de weinig dankbare positie van de boer in de Nederlandse landbouw.
In workshops verzorgd door het Kennisconsortium Bodem leverden de deelnemers waardevolle input in de vorm van mogelijke onderzoeksthema’s voor het lectoraat. Deze thema’s werden centraal teruggekoppeld. Emiel Elferink verbond tot slot deze uitkomsten van de workshops in zijn inspirerende inaugurele rede.