Delegatie Amerikaanse studenten bezoekt Van Hall Larenstein in Leeuwarden

30-05-2017

Afgelopen week hebben studenten van de College of Agriculture, Food and Environmental Sciences aan de Amerikaanse University of Wisconsin (UWRF – River Falls Campus) een bezoek gebracht aan Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) in Leeuwarden. Zij hebben bij de hogeschool een programma gevolgd dat aanvullend is op hun eigen academische programma. Het focuste zich op het gebruik van moderne, veilige en duurzame processen in de voedingsmiddelenindustrie. Hierbij is een deel uitgevoerd in de huidige voedingsmiddelentechnologiehal. Ze hebben daarbij ook uitleg gekregen over het nog te bouwen innovatiecentrum voedingsmiddelentechnologie (Food Application Centre for Technology, FACT). Verder hebben zij (bedrijfs)bezoeken gebracht aan Dairy Campus, GEA Farm Technologies en A-Ware.


Beide kennisinstellingen onderhouden warme banden en ontmoetten elkaar onder andere ook de afgelopen maand tijdens de International Dairy Expo in Harbin (China). Afgelopen week hebben de studenten en docenten van de UWRF kennisgemaakt met HVHL en is de samenwerking tussen de instellingen verder versterkt. Bedoeling is dat er kansen worden gecreëerd voor studenten van beide landen om (deels) aan elkaars hogeschool te gaan studeren of stageplekken in te vullen.

Internationale ambities Van Hall Larenstein

De samenwerking met de UWRF past in de internationale ambities van HVHL. Amerika behoort tot de focuslanden van HVHL en de instelling wil daarom graag een duurzame relatie opbouwen met Amerikaanse instellingen en bedrijven. Hieronder vallen activiteiten zoals het uitwisselen van studenten en docenten, het uitvoeren van gezamenlijk onderzoek door studenten, docenten en lectoren en het uitvoeren van (afstudeer)stages in elkaars landen.


Wisconsin staat bekend als de “Dairy State” van Amerika, waarbij de University of Wisconsin naast de University of California (Davis) dé universiteit is op het gebied van zuivel en agrofood. HVHL is dan ook zeer trots op deze samenwerking, waarmee de internationale competenties van studenten, docenten en lectoren nog meer versterkt zullen worden.

Elite Cattlemen Programme

De UWRF is tevens partner in de samenwerking in het Elite Cattlemen Programme, waarin studenten van hogescholen en universiteiten uit deelnemende landen (China, Amerika en Nederland) deelnemen aan gezamenlijke trainingsprogramma’s en competities en elkaars opleidings- en onderzoeksprogramma’s delen. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke internationale werkweek in 2018 met studenten uit deze drie landen.


De studenten hebben een mooie tijd beleefd in Nederland en HVHL hoopt de prettige, duurzame samenwerking met de UWRF nog lang voort te kunnen zetten.