Wetterskip Fryslân en Van Hall Larenstein zetten onderwaterdrones in bij onderzoek waterkwaliteit

12-07-2016

Wetterskip Fryslân en Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) gaan met onderwaterdrones de ecologie en waterkwaliteit onderzoeken. Maandag 11 juli was de officiële start met de tewaterlating van twee onderwaterdrones in de Potmarge in Leeuwarden door Paul van Eijk, lector sustainable water systems HVHL, en Egbert Berenst, dagelijks bestuurder Wetterskip Fryslân. Onderwaterdrones zien er uit als minionderzeeërs en zijn voorzien van een camera die de onderwaterwereld vastlegt.

‘Wij willen de drones onder meer gaan inzetten voor het verkrijgen van een 3D-beeld van de waterkwaliteit en ecologie’, aldus Egbert Berenst. ‘We verwachten dat de drones ons waterschap een dynamisch beeld geven van de onderwatersystemen. We verwachten dat we met de resultaten de kwaliteit van het oppervlaktewater beter kunnen monitoren.’ Paul van Eijk vult aan: ‘Onderwaterdrones zullen in de toekomst steeds vaker bij watergerelateerde onderzoeksprojecten voor meerdere doeleinden worden ingezet.’ Voor HVHL en Nordwin reden om vanaf komend schooljaar een opleiding voor het besturen van drones aan te bieden.

Type drones

Indymo is de leverancier van de onderwaterdrones. Ze leveren twee typen onderwaterdrones. De stabiele drone (met het uiterlijk van een minionderzeeër) wordt met name gebruikt voor het bepalen van de waterkwaliteit door middel van diverse sensoren. Deze drone meet frequent (vaak elke 10 seconden) de volgende parameters: zuurstof, temperatuur, nitraat en geleidbaarheid. De 8 kilo zware drone is gemaakt van kunststof en 75 centimeter lang. De drone is geschikt om op specifieke onderzoekslocaties stabiele waterkwaliteitsmetingen uit te voeren zonder dat de bewegingen van de drone de metingen kunnen beïnvloeden.

Het tweede type drone is kleiner en wendbaarder. Deze drone maakt videobeelden van de ecologische toestand op grote diepte. Hiervoor kunnen op de drone naast sensoren ook duiklampen en HD-camera’s worden bevestigd.

Dit bericht is gezamenlijk met Wetterskip Fryslân uitgebracht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjan Hoogeveen, communicatieadviseur van Wetterskip Fryslân, telefoon 06 – 46172367 of via de algemene perstelefoon 06 - 513 173 64.