Symposium “Food for Generations” richt zich op langetermijneffecten van voeding

23-05-2016

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) richt zich met verschillende lectoraten op voeding. Binnen de educatieve lijn Food for Thought valt een interessant symposium te verwachten op woensdagmiddag 1 juni 2016 bij HVHL in Leeuwarden. Onder de titel "Food for Generations - je oma's dieet bepaalt wat je eet" zal een actueel beeld worden gegeven van recente inzichten op het gebied van gezonde voeding. Dit met input vanuit het bedrijfsleven, universitaire medische centra en het hbo. Tevens zal dit het laatste symposium zijn voor dr. Feike van der Leij als lector Health & Food aan deze hogeschool.

Of iemand oud of jong is, een actief leven leidt of niet, is bepalend voor diens voedingsbehoeften, stelde Van der Leij voor zijn inauguratie als lector op 2 november 2012. Tijdens het symposium Food for Generations wordt hier verder op ingegaan en wordt bekeken hoe de beschikbaarheid van voeding onze gezondheid beïnvloedt. Is het echt zo dat eetgewoonten nog generaties lang effecten hebben via ons DNA? Verschillende experts op het gebied van voeding zullen hier uitgebreid over vertellen en nieuw opgedane kennis delen met het publiek.

Gezond oud worden

“Healthy Ageing en de levensstijl die daarbij hoort is een belangrijk onderdeel in ons leven geworden” vertelt Van der Leij. “Maar waar daarbij vaak de focus ligt op de oudere leeftijd, is het minstens zo belangrijk om al vóór de geboorte te denken. Het is dus zelfs zo dat gezonde of ongezonde levensstijlen van generaties terug nog steeds effect hebben op latere generaties.” Van der Leij heeft voor zijn inauguratie in 2012 een onderzoek aan de Hongerwinter van 1944-1945 belicht. “Hieruit bleek dat kinderen van die generatie op latere leeftijd kampten met een waslijst aan aandoeningen, puur door de ondervoeding tijdens de zwangerschappen van toen.”

Food for Thought

Tijdens een middagvullend programma zorgt de organisatie voor interessante en afwisselende sprekers, vermaak en natuurlijk wat lekkere en gezonde versnaperingen. Naast een terugblik zal ook gekeken worden naar nieuwe technologie (genomics), in combinatie met oude inzichten. Voorbeelden uit de biologische landbouw, nieuwe kennis over de darmflora, inzichten hoe (door voeding veroorzaakte) veranderingen in het DNA enkele generaties door kunnen werken: het belooft een boeiende middag te worden!

Van der Leij, inmiddels werkzaam bij Hogeschool Inholland, zal als associate lector verbonden blijven aan HVHL vanuit zijn betrokkenheid bij het PhD onderzoek “Carnitine in the Dairy Chain“ in Leeuwarden en Wageningen. De symposiumreeks van de educatieve lijn "Food for Thought" zal na 2016 worden gecontinueerd vanuit Life Sciences & Technology (LS&T) Leeuwarden.