Student KZM genomineerd voor prijsvraag ‘Cruquius 2020 Nederland Deltaland’

05-12-2016

Hoe houden we Nederland Deltaland met zijn polders de komende 100 jaar bewoonbaar, leefbaar en veilig? Vereniging Vrienden van De Cruquius schreef een prijsvraag uit om studenten te prikkelen dit urgente vraagstuk met frisse blik te benaderen. Jordi Romp, student van Kust- en Zeemanagement (KZM), ging de uitdaging aan en behoort nu tot de laatste vijf kanshebbers. Help Jordi naar de finish en breng voor 20 januari je online stem uit via dit formulier!

'Aardwarmte omzetten met een stirlingmotor'

Met klimaatverandering voor de deur zal het in de toekomst voor Nederland steeds lastiger worden om droge voeten te houden. Met alleen het ophogen van dijken is het gevaar nog niet geweken. Door toenemende hoogteverschillen zal er meer water door de dijken sijpelen. Daarnaast zullen rivieren meer water moeten afvoeren en door de zeespiegelstijging zullen gemalen straks ook nodig zijn om water uit rivieren in zee te pompen. Daarom moet worden gekeken naar een duurzame oplossing. De inzending van Jordi Romp haakt hier op in. Hij bedacht een gemaal dat wordt aangedreven door aardwarmte. Aardwarmte wordt tot nu toe alleen gebruikt voor het verwarmen van kassen, huizen en andere gebouwen. Volgens Jordi is er echter ook een manier om deze aardwarmte om te zetten in energie, via een eeuwenoude motortechniek: de stirlingmotor.

Gemaal weer duurzaam zoals in de tijd van de molen

Bij een stirling-gemaal wordt met aardwarmte een gemaal aangedreven dat tevens elektriciteit kan opwekken. Hierbij worden de kosten van gemalen in de toekomst flink verminderd en worden de gemalen weer duurzaam zoals in de tijd van de molen. Het principe werkt op het uitzetten en inkrimpen van gas door temperatuurverschil. Het gas wordt aan de ene kant verwarmd met aardwarmte waardoor het uitzet en de zuiger wordt weggeduwd. Aan de andere kant wordt het gekoeld door water uit de omgeving waardoor de zuiger terug kan bewegen. Deze beweging kan worden omgezet naar een mechanische beweging of naar een generator om elektriciteit op te wekken. De Nederlandse overheid stelt verschillende subsidies beschikbaar om meer gebruik te maken van aardwarmte. Het stirling-gemaal geeft nu antwoordt op de vraag of deze aardwarmte niet alleen gebruikt kan worden voor verwarmen maar ook om elektriciteit op te wekken.

Meer weten?

Meer weten over de inzending van Jordi? Bekijk dan zijn filmpje op YouTube of zijn rapport op de website van het Haarlemmermeermuseum. Vrijdag 27 januari 2017 wordt de winnaar van de prijsvraag bekend gemaakt.

Website nominatie Jordi Romp
Website nominatie Jordi Romp