Officiële aftrap Kennisconsortium Bodem

29-09-2016

Op woensdag 5 oktober van 17.00 - 18.00 uur vindt de lancering van het Kennisconsortium Bodem plaats. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. In het Kennisconsortium bundelen 11 partijen - waaronder Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) - hun krachten, om zo een substantiële bijdrage te leveren aan een gezonde bodem. HVHL heeft hiertoe ook een lectoraat Duurzaam Bodembeheer in het leven geroepen, waarop per 1 juli jl. Emiel Elferink is benoemd als lector. 

Groen fundament voor een duurzame toekomst

Gezonde voeding, eerlijk eten en een healthy lifestyle, er zijn miljoenen boeken en blogs over geschreven en op social media plaatsen mensen elk uur foto’s van hun gezonde levensstijl. Maar waar veel mensen niet bij stilstaan is dat dit alles begint onder hun voeten. De bodem waarop wij staan zit vol met belangrijke nutriënten en mineralen. Onze gewassen groeien erop, het vee graast het gras, ons drinkwater komt uit de bodem, maar ook onze huizen bouwen we erop. De kwaliteit van onze bodem gaat achteruit en raakt uitgeput door intensief gebruik. Een gezonde en kwalitatief sterke bodem is de basis voor landbouw, veeteelt en natuur. Onze bodem is het groene fundament voor een duurzame toekomst.

Reden voor HVHL, Nordwin College, Wetsus, Ecostyle, Louis Bolk, van Iperen, Aequator, HLB, Bioclear en LTO Noord om hun krachten te bundelen en samen onderzoek te doen naar bodemtypen in Nederland, met de ambitie om over vijf jaar aan te tonen dat de transitie naar een gezonde bodem realiseerbaar is én samengaat met een gezond businessmodel voor de agrosector. Daarom komt er op het Ecomunitypark in het Friese Oosterwolde een Kennisconsortium Bodem. De komst van dit kenniscentrum wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Ooststellingwerf.

Bundeling van krachten

Het Kennisconsortium Bodem is een belangrijke stap richting een ecologisch en economisch gezonde bodem. De elf samenwerkende partijen willen een substantiële bijdrage leveren aan een gezonde bodem door samen te werken en krachten tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden te bundelen. Op 5 oktober leggen deze partijen hun samenwerking vast in een intentieverklaring en daarmee is de komst van het Kennisconsortium Bodem in Oosterwolde een feit.

Aanmelden

Wilt u de aftrap bijwonen? Graag vernemen wij dit uiterlijk vrijdag 30 september. U kunt daartoe een e-mail sturen naar [email protected]