Dairy Valley hét Zuivelhart van Nederland

01-12-2016

Donderdag werd Dairy Valley gelanceerd. Dit gebeurde door de Provincie Fryslân, de F4 gemeenten, Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en diverse bedrijven uit de Agri- en Zuivelsector. Doel van Dairy Valley is om verschillende initiatieven en partijen binnen de Agri- en Zuivelsector bij elkaar te brengen. De partijen hebben samen een plan van aanpak opgesteld om Dairy Valley te laten uitgroeien tot hét Zuivelhart van Nederland.

Fryslân heeft een sterk vestigingsklimaat voor de Agri- en Zuivelsector. Zowel de primaire sector (boeren) als toeleveranciers zoals fabrieken, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en bijvoorbeeld stalbouwers zijn te vinden in de provincie, van gras tot glas.

(Inter)nationale bijdrage

Innovatie kan een bijdrage leveren aan het oplossen van vraagstukken en tegelijk bijdragen aan duurzame economische groei en ontwikkeling. Zowel nationaal als internationaal. In Fryslân en landelijk zijn er veel initiatieven om innovatie en ontwikkeling rondom het thema agri en zuivel te stimuleren. Bijvoorbeeld op het gebied van mestverwerking, diergezondheid en sensortechnologie. Niet altijd weten partijen elkaar goed te vinden. Fryslân wil er met Dairy Valley voor zorgen dat deze initiatieven elkaar en specifiek binnen de Agri- en Zuivelsector gaan versterken.

Samenwerking

Een goede samenwerking is daarbij belangrijk. Zo kunnen bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen elkaar versterken. Ook kunnen ze elkaar stimuleren bij actuele onderwerpen zoals bijvoorbeeld fosfaat, mestverwerking en het sluiten van kringlopen.

Toekomst

Dairy Valley staat binnen tien jaar voor de meest duurzame en renderende zuivelketen in de wereld. Er zijn al 80 bedrijven die zich aan Dairy Valley hebben verbonden. Vanaf 1 januari 2017 gaat Dairy Valley live met een post- en emailadres. Dairy Valley is fysiek te vinden op de Dairy Campus.