Geslaagde actie Operatie Steenbreek in Leeuwarden

18-06-2015

Afgelopen zaterdag vond de actie 'Eet gezond, tegel uit de grond!' plaats in de Bloemenbuurt en Oldegalileën in Leeuwarden. Operatie Steenbreek is bij de buurtbewoners langs de deur gegaan om ze te informeren over het belang van een groene stad.

De bewoners kregen een eetbare plant aangeboden in ruil voor een tegel uit de tuin. Het is de eerste actie van Operatie Steenbreek Leeuwarden waarin bewoners werden uitgenodigd om tegels uit hun tuin te halen. De actie is bedoeld om de verstening in de stad terug te dringen

Succesvolle actie

Veel mensen hebben vol enthousiasme een tomaten- of aardbeienplant in hun tuin laten plaatsen. Een aantal bewoners heeft op eigen initiatief meer dan één tegel ingewisseld voor groen. De eerste stappen naar een groene omgeving zijn gezet!

Bijen

De bijenwerkgroep van Hogeschool VHL heeft mensen gevraagd om bijenblokken op te hangen. De bijenblokken worden gebruikt door wilde bijen. Het gaat niet goed met de bij, terwijl ze erg belangrijk zijn voor de bestuiving van planten. Met het aanbieden van bijenblokken is er aandacht gevraagd voor dit probleem. Door een bijenblok op te hangen, steunen mensen het bijenmonitoringsonderzoek van Hogeschool VHL in Leeuwarden.

Restant planten

Het Nordwin College had speciaal voor deze actie tomaten- en aardbeienplanten gekweekt. Deze zijn echter niet allemaal geplant. Een deel is in de tuin van Wijkcentrum St. Jozef gezet en buurtbewoners kunnen hier gebruik van maken. De overige planten kunnen, in ruil voor een tegel, opgehaald worden bij De Groene Apotheek.

Operatie Steenbreek

Operatie Steenbreek wil de verstening in de Nederlandse tuin een halt toe roepen. Zij zet zich in om particulieren, overheden, bedrijven en anderen te informeren over de effecten van verstening, en hoe die te verminderen zijn. Operatie Steenbreek streeft er naar dat de stedelijke omgeving groener wordt. Zij brengt daarom de meerwaarde van groen in de stad onder de aandacht.

De coördinatie van Operatie Steenbreek Leeuwarden is in handen van het Kenniscentrum Burgers en Biodiversiteit, vanuit Hogeschool VHL.