Feestelijke opening Green Office op Green Tour

09-10-2015

De Green Tour in VHL Velp zit er weer op. Na een inhoudelijke sessie, discussieronde én de feestelijke opening van het Green Office, waren er vandaag op Landgoed Larenstein diverse buitenactiviteiten.
Leading lector Toine Smits brak het spits af met een inhoudelijke presentatie over circulaire economie en het belang van living labs: samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, overheid, bedrijfsleven en idealiter ook burgers. Daarna werd onder leiding van docent Daan van der Linde een discussieronde gehouden. Toine Smits, parlementariër Remco Dijkstra en duurzaam ondernemer Jan de Wit gingen met elkaar in debat over verschillende stellingen. Ook het publiek kon meestemmen en werd betrokken bij de discussie.  

Green Office

Parlementariër Remco Dijkstra had de eer om het Green Office te openen door de draad tussen medewerkers en studenten door te knippen. Het Green Office is een studentenorgaan dat zich sterk gaat maken voor duurzaamheidsinitiatieven binnen hogeschool VHL en studenten aan te moedigen hun ideeën op dit gebied te verwezenlijken.  

Landgoed

In het gebouw en op het terrein van Hogeschool VHL, landgoed Larenstein, waren de rest van de middag allerlei (buiten)activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Bijvoorbeeld proeverijen met duurzame snacks zoals vegetarische bitterballen en gefrituurde sprinkhanen, maar bezoekers konden ook een onderwaterdrone (te gebruiken bij inspecties) en de prijswinnende zonneboot van het VHL-Nordwin team bewonderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de oprichting van het Green Office kunt u contact opnemen met greenoffice@hvhl.nl