Duurzaam water als culturele opgave in de ARK

04-11-2015

Geen betere plek dan Ark Fryslân voor de introductie van het thema water door lector Paul van Eijk (Sustainable Water Systems) aan een werkgroep van Culturele Hoofdstad 2018. Leeuwarden is in dat jaar gekozen tot hoofdstad van de cultuur in Europa en als waterhoofdstad zal water binnen het programma een prominente rol gaan invullen. Bovendien is volgens Paul duurzame ontwikkeling van water ook een culturele opgave. Om alvast connecties te leggen en onderling de dialoog te starten kwam afgelopen week een groep kennisvragers  en kennisdragers samen voor de aftrap van het thema.

Pitches

Middels vier pitches verhaalden enkele prominenten uit de culturele en bestuurlijke wereld over hun visie op het onderwerp en hoe water onderdeel zou kunnen uitmaken van de eigen projecten. Een van die prominenten was Sjoerd Bootsma, die met zijn duurzame festival Welcome to the Village onderdeel uitmaakt van het Bidbook CH2018. Vorige edities van dit festival besteedden veel aandacht aan duurzaamheid en innovatie. Hierbij is water ook voorbij gekomen, maar nooit als hoofdthema. Daarom luidde de hoofdvraag van Bootsma: hoe kunnen we water binnen ons festival als hoofdthema verwerken?

Verdieping

Voor deze en meer verdiepende vragen was deze bijeenkomst dan ook bedoeld. Men kreeg de gelegenheid kennis te maken, in gesprek te gaan en middels speeddates een eerste (bescheiden) begin te maken aan concrete plannen. Plannen waarin water als hoofdthema uitgedragen wordt binnen projecten tijdens CH2018. Ook de dean van Minerva, Dorothea van der Meulen, was aanwezig. Want naast alle voor de hand liggende uitingen van kunst en cultuur zoals muziek of theater, is ook onderwijs en vooral water een niet weg te denken onderdeel van onze Friese cultuur.

ARK betekent gereedschap in het Fries. Doel van het lectoraat is om gereedschap te ontwikkelen om te kunnen sleutelen aan duurzaam water. Voor, tijdens en vooral ook na 2018! Interessante projecten of ideeën kun je altijd doorgeven op de Green Office, gelokaliseerd naast de studentenkantine in het gebouw van Hogeschool VHL, Leeuwarden.

Trefwoorden: