De visdieven zijn er weer!

28-04-2015

De visdieven zijn half april weer gesignaleerd in Leeuwarden. Ze hebben minstens 5.500 kilometer gevlogen van de West-Afrikaanse overwintergebieden naar de Nederlandse broedgebieden. De kolonie is net als voorgaande jaren, weer neergestreken in Leeuwarden. 

 

Baltsperiode

Het dak van het Nordwin College is al jarenlang het toneel van een broedkolonie. Op het moment is de baltsperiode weer aangebroken. Dit is de periode waarin het mannetje het vrouwtje visjes voert en, bij succes, een paring volgt. Het schouwspel van balts tot het uitvliegen van de jongen is ook dit jaar weer op de voet te volgen via de livestream van het Kenniscentrum Burgers en Biodiversiteit (KBB).

Afname broedhabitat

Visdieven zijn van oorsprong grondbroeders in kust- en moerasgebieden. Steeds meer visdieven vestigen zich op platte daken, dit door de afname van hun geschikte broedhabitat. Hogeschool VHL is, in samenwerking met Nordwin College en andere partners van het KBB en SOVON, een meerjarig onderzoek gestart. 

Storymap

De storymap, die dit jaar gepubliceerd is, vertelt het verhaal van de visdieven in een notendop. Het verhaal is geïllustreerd door geografische kaarten over verstedelijking, verspreiding en vliegroute. 

Meer weten?

Voor nadere informatie over de visdieven kun je terecht op de website van het KBB.