Studentenaantal Hogeschool VHL stabiel

19-10-2015

Terwijl de instroom van studenten in het hoger onderwijs landelijk gezien met gemiddeld 6,6% is gedaald (bron: Vereniging Hogescholen), is de daling bij Hogeschool VHL beperkt gebleven tot ongeveer 2%. Op basis van de voorlopige 1 oktober cijfers noteert Hogeschool VHL zo’n 1250 nieuwe inschrijvingen, waarvan 650 in Leeuwarden en 600 in Velp. Het totaal aantal studenten is stabiel gebleven op ongeveer 4250 studenten.

In Leeuwarden blijven Diermanagement (ruim 170 instromende studenten) en Biotechnologie (ruim 110 instromers) stabiel en daarmee de grote trekkers. Kust- en Zeemanagement beleefde vorig jaar een extreme groei en doet nu een stapje terug naar bijna 60 instromende studenten. Toegepaste aardrijkskunde (Management van de Leefomgeving) blijft stevig doorgroeien en noteert al een instroom van boven de 40. Ook Tuin- en Akkerbouw kent een groeiende belangstelling en heeft al bijna 25 instromers. In totaal studeren er bijna 2400 studenten in Leeuwarden, waarvan ruim 140 buitenlandse studenten. De meesten Duits.

In Velp is de verwachte terugloop bij de opleidingen die vanuit Wageningen naar Velp zijn gekomen beperkt gebleven tot een kleine 40. Dit aantal wordt bijna volledig gecompenseerd door een stijging bij de internationale Masteropleidingen, waar het aantal instromers van 23 naar 57 studenten is gegroeid. De drie grote opleidingen in Velp in het domein Delta Areas and Resources blijven stabiel met een gezamenlijke instroom van ruim 450 studenten. In totaal is de instroom in Velp nu ruim 600 studenten. Het totale aantal studenten op deze locatie is ruim 1850, waarvan ongeveer 250 afkomstig uit het buitenland. Ruim de helft van buiten de EU.

Rond 1 december zijn er nauwkeuriger cijfers per opleiding beschikbaar.

Lees hier een artikel dat de Leeuwarder Courant wijdde aan dit onderwerp.

Trefwoorden: