Lavender Mutenyo Simiyu - Innovations in Food and Dairy Chains (master)

"Ik had een nieuwe ervaring nodig, een nieuwe uitdaging om mijn denkwijze en creativiteit te verbreden"

"De master IFDC is boeiend en praktisch. Ik heb geleerd een kritische denker te zijn en vraagtekens te zetten bij de reden waarom dingen gebeuren. Als praktijkbeoefenaar op het gebied van zuivelontwikkeling begrijp ik nu waarom verschillende strategieën in zuivelbedrijven worden geïmplementeerd vanuit de bedrijfsstrategie. Het werken in een multiculturele omgeving heeft me niet alleen geholpen anderen beter te begrijpen, maar heeft ook mijn vertrouwen in het praten met mensen vergroot.

Deze master omvatte de vier modules Dairy Innovations, Dairy Chain Governance, Business Strategy en Quality Assurance. Deze modules dekken de hele zuivelketen van gras tot glas. Via Dairy Chain Governance heb ik de influencers en beleidsmakers en hun rol in de zuivelwaardeketen leren begrijpen. Bij Dairy Innovations heb ik leren denken met de gebruikers van het product in gedachten. Quality Assurance heeft me laten zien hoe en waarom audits worden uitgevoerd, wat het effect is van landbouwpraktijken op melk en hoe ik op tijd kan ingrijpen op kwaliteitsgerelateerde uitdagingen bij melkveebedrijven. Als adviseur zuivelontwikkeling begrijp ik de structuur van melk beter en ben ik me meer bewust van welke benadering ik moet volgen in de omgang met boeren. Ik kan proactiever met de boeren communiceren nu ik hun behoeften begrijp.

Het programma was strak; elke dag telde om een ​​verschil te maken. Er werden individuele- en groepsopdrachten beschikbaar gesteld. Hierdoor stapte ik uit mijn comfortzone en veranderde mijn manier van werken met anderen en bij het voorbereiden van presentaties. De periode voor het volgens van deze master kwam voor mij op het juiste moment omdat ik een nieuwe ervaring nodig had, een nieuwe uitdaging om mijn denkwijze en creativiteit te verbreden. Ik ga terug naar het werkveld als facilitator van verandering, met een andere mindset in het bieden van oplossingen. Niet alleen in de zuivelketen, maar ook in het management."