Diergedrag, Diergezondheid en Dierenwelzijn

Het lectoraat Diergedrag, Diergezondheid en Dierenwelzijn bestaat al sinds 2003 en is een onderdeel van de dieropleidingen van Van Hall Larenstein: Diermanagement en Dier- en Veehouderij.

Ons lectoraat bestaat uit de lector Hans Hopster en een kenniskring met projectingenieurs en docenten uit de beide dieropleidingen. We proberen iedereen die met dierenwelzijn bezig is zo goed mogelijk met elkaar te verbinden. Dat wil zeggen: mensen die onderzoek naar dierenwelzijn doen, mensen die dieronderwijs verzorgen, dierenbedrijven en natuurlijk de samenleving die zich steeds drukker maakt over het welzijn van dieren. We hebben aandacht voor landbouwhuisdieren, gezelschaps- en recreatiedieren, proefdieren, plaagdieren en dierentuindieren.