Studieprogramma

Het eerste jaar (propedeuse)

In het eerste jaar volg je de propedeuse van het bachelorprogramma. Zo krijg je een brede basis en leer je het werk van de Tuin- en Landschapsinrichting van verschillende kanten te benaderen. Je volgt een aantal grotere modules op het gebied van ruimte, vormgeving, landschap, materialisatie en beplanting, aangevuld met trainingen en workshops communicatie, computer- en tekenvaardigheden. Aan het eind van het eerste studiejaar geeft de ad'er aan voor welk afstudeerprofiel hij of zij kiest: ontwerpen, realisatie of beheer buitenruimte.

Het tweede jaar

In het tweede jaar zijn de opdrachten meer geïntegreerd en nog realistischer. Je werkt aan projecten op het gebied van plein- en parkontwerp, werkvoorbereiding en stedelijke inrichting. Daarnaast volg je in het tweede jaar een stage op het gebied van je afstudeerprofiel. Je richt je dan op extra vaardigheden voor de specifieke vakgerichte onderdelen van de gekozen richting. Je studeert af door een praktijkgerichte uitwerking van een geïntegreerd masterplan.

Voorbeeld studieopbouw ad Tuin- en landschapsinrichting voltijd

Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
1

Verkenning

Gereedschap

Ontwerp, techniek & beheer

Landschap

Materialisatie

Stad, natuur & recreatie
2

Stedelijk ontwerp

Werkvoorbereiding

De groene wijk

Stage

Landschappelijk ontwerp

Technisch ontwerp

De wijk van de toekomst

Het T&L bureau

De ontwerper

De technieker

De beheerder