Studieprogramma

Het eerste jaar (propedeuse)

In het eerste jaar volg je de propedeuse van het bachelorprogramma. Zo krijg je een brede basis en leer je het werk van de Tuin- en Landschapsinrichting van verschillende kanten te benaderen. Je volgt een aantal grotere modules op het gebied van ruimte, vormgeving, landschap, materialisatie en beplanting, aangevuld met trainingen en workshops communicatie, computer- en tekenvaardigheden. Aan het eind van het eerste studiejaar geeft de ad'er aan voor welk afstudeerprofiel hij of zij kiest: ontwerpen, realisatie of beheer buitenruimte.

Het tweede jaar

In het tweede jaar zijn de opdrachten meer geïntegreerd en nog realistischer. Je werkt aan projecten op het gebied van plein- en parkontwerp, werkvoorbereiding en stedelijke inrichting. Daarnaast volg je in het tweede jaar een stage op het gebied van je afstudeerprofiel. Je richt je dan op extra vaardigheden voor de specifieke vakgerichte onderdelen van de gekozen richting. Je studeert af door een praktijkgerichte uitwerking van een geïntegreerd masterplan.

Studieopbouw

Schematische weergave studieopbouw AD Velp Tuin- en Landschapsinrichting