Studieprogramma

In het eerste jaar van deze plantenteelt opleiding ontwikkel je basiskennis via hoorcolleges, practica en veldwerk in de praktijkgerichte agrofoodsector. Je kiest aan het einde van het jaar een specialisatie: 'Plantenteelt en ondernemerschap' met focus op het bedrijfsleven of 'Plantinnovatie' met nadruk op moleculaire veredeling. In beide jaren loop je stage. In het derde jaar kies je een minor, en in het vierde jaar bestaat de helft uit projectstage en de helft uit afstuderen voor een agrofoodbedrijf. 

Jaar 1: de basis 

Verken het brede agrofood werkveld in het eerste jaar door bedrijfsbezoeken aan o.a. akkerbouwbedrijven, een aardbeienkwekerij of tomatentelers. Je verdiept je in thema's als gewasgroei, teelt en bodem. De theorie ondersteun je met practica door in de plantenkas teeltproeven op te zetten met een eigen gewas. Ontdek innovatieve teeltsystemen, bedrijfskunde en toekomstgerichte productieketens. Het jaar eindigt met een deeltijdstage en innovatiemodule. 

  • Oriëntatie op het Agrofood werkveld 
  • Introductie in plantenteelt 
  • Onderzoek en innovatie 
  • Innovatieve teeltsystemen 
  • Deeltijdstage en uitwisseling in studiegroepen 
Brochure aanvragen? Klik hier!

Jaar 2 en 3: verdieping en praktijk 

Je start in jaar twee met een fulltime stage van twee maanden, het liefst in het buitenland. Daarnaast start je, samen met studiegenoten, een onderzoeksproject bij het Applied Research Centre. Je buigt je over een actueel vraagstuk uit de praktijk. Hiervoor voer je metingen uit op proefvelden bij bedrijven in het noorden van Nederland of leg je je eigen proef aan in de schooltuin of kas. Naast het project volg je vakken over plantenveredeling, gewasbescherming en plantweerbaarheid, bodemkwaliteit, glastuinbouw en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Je volgt ook een aantal specialisatie vakken. 

Welke specialisatie kies jij? 

Plantinnovatie 
In de specialisatie Plantinnovatie richt je je, naast de plantenteelt, op de plant en het moleculaire niveau. Je verdiept je in de plantenveredeling en de moleculaire technieken die daarbij worden gebruikt. Samen met studenten van de opleiding biotechnologie doe je DNA-analyse practica en leer je hoe een veredelingsbedrijf moleculaire data gebruikt om de veredeling te versnellen. 

Plantenteelt en ondernemerschap
In de richting Plantenteelt en ondernemerschap verdiep je je meer in de rol van ondernemer. Welke kansen liggen er voor ondernemers in de plantenteelt? Welke investeringen horen daarbij? Aandachtspunten zijn het maatschappelijk verantwoord ondernemen met oog voor een gezonde balans tussen de financiën, de arbeidsomstandigheden en de omgeving. 

Jaar 4: afstuderen 

In het laatste jaar is het eindelijk tijd om te oogsten wat je hebt gezaaid! Met alle opgedane kennis en ervaring uit eerdere studiejaren ga je in de eerste vijf maanden van het studiejaar op stage. Zo breng je jouw gekozen specialisatie in de praktijk. In de laatste periode van jaar vier, werk je aan een afstudeeropdracht waarmee je afstudeert en aan kunt tonen dat je klaar bent om aan de slag te gaan in het werkveld.  

Voorbeeld studieopbouw

Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
1 Oriëntatie op het werkveld 

Plant en bodem
Teeltsystemen en omgeving  Ondernemerschap in de Agrofood keten 

Innovaties in de praktijk  

2 Stage Specialiseren Plantenteelt en ondernemerschap / Plantinnovatie
3

Internationale handel 

Keuze: Bedrijfstransitie of Plantinnovatie 

Teeltoptimalisatie  Minor (of projectstage)
4 Projectstage (of Minor) Afstudeerproject

 

Geslaagd? 

Heb je je afstudeeropdracht achter de rug, dan zit ook je studie erop. Gefeliciteerd! Want je mag jezelf Bachelor of Science (BSc) ‘Innovatieve Plantenteelt’ noemen. Vanaf nu ligt de wereld van groene innovaties voor je open.

Bekijk je loopbaankansen