Tropical forestry

Tropical Forestry - Velp

Een derde van alle bosgebieden in de wereld ligt in de tropen. Tropische bossen leveren kostbaar hardhout en allerlei andere producten, beschermen bodem en klimaat en vormen een leefomgeving voor mens en dier. Hun unieke biodiversiteit trekt dan ook steeds meer toeristen. De grote uitdaging is natuurlijk de achteruitgang van kwaliteit en oppervlakte af te remmen of zelfs te stoppen. Daartoe worden allerlei nationale en internationale initiatieven ontplooid. Want uiteindelijk wil iedereen toch dat tropische bossen hun waardevolle functies voor miljoenen mensen blijven vervullen? Bossen en bomen dragen ook bij aan de economie en duurzaam landgebruik in rurale gebieden. Zo wordt een bijdrage geleverd aan armoedebestrijding, bijvoorbeeld in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Als bos- en natuurbeheerder help je mee een duurzame ontwikkeling voor mens en natuur in de tropen gestalte te geven!

Tropical Forestry is onderdeel van de hbo-opleiding Bos- en Natuurbeheer.