Groene leefomgeving

Groene leefomgeving

Hoe houd je de leefomgeving gezond, leefbaar en aantrekkelijk? Door innovaties toe te passen en haalbare en betaalbare oplossingen te bedenken, zorgen we voor een duurzamere en beter leefbare omgeving. Het duurzaam benutten van het landschap en de daarbij horende ecosysteemdiensten staat centraal. Maatschappelijke en bestuurlijke processen bepalen hoe water, bodem en verschillende ecosysteemdiensten die daarmee samenhangen worden benut. Middels praktijkgericht onderzoek gaan we is vooral in op het proces om tot gedragen keuzes te komen.

Lectoraten

Management of Forested Landscapes

Het lectoraat zet zich in voor het vergroenen van landschappen door het ontwikkelen van klimaatvriendelijk ecosysteembeheer in deltagebieden en hun toeleverende systemen. Er wordt toegewerkt naar een groen landschap waar het beheer en de verrijking van ecosysteemdiensten hand in hand kan gaan met de economische oogst voor mensen.
Lees verder.

Oliepalm en tropische bossen

De missie van dit associate lectoraat is het verduurzamen van de productie van palmolie en andere tropische handelswaren zoals tropisch hout.
Lees verder.

Smart Animal Welfare Management

Dit lectoraat wil met behulp van slim en data-gedreven monitor- systemen en management het diergezondheid en dierenwelzijn verbeteren in de transities op het gebied van leefomgeving van het dier en  (bio)diversiteit.
Lees verder.