Groene leefomgeving

Groene leefomgeving

Hoe houd je de leefomgeving gezond, leefbaar en aantrekkelijk? Door innovaties toe te passen en haalbare en betaalbare oplossingen te bedenken kunnen we zorgen voor een duurzamere en beter leefbare omgeving. Het duurzaam benutten van het landschap en de daarbij horende ecosysteemdiensten staat centraal. Maatschappelijke en bestuurlijke processen bepalen hoe water, bodem en verschillende ecosysteemdiensten die daarmee samenhangen worden benut. Door praktijkgericht onderzoek gaan we in op de kennisvraagstukken die gerelateerd zijn aan besluitvormingsprocessen, maar vooral ook op het proces om tot gedragen keuzes te komen.

Trefwoorden: