Circular Economy and Water Resources Management

Duurzaam benutten delta

Het lectoraat Circular Economy and Water Resources Management houdt zich bezig met vraagstukken die te maken hebben met het duurzaam benutten van de delta en de daarbij horende ecosysteemdiensten. Delta’s behoren tot de meest vruchtbare en productieve landschapstypen op aarde. Eén op de 15 mensen woont en werkt in een door rivieren dooraderd, vlak land. Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist in deze dichtbevolkte delta’s er grote spanningen bestaan tussen geld verdienen, de kwaliteit van de leefomgeving en de ecologische veerkracht. 

Nederland heeft veel ervaring om samen met publieke en private partijen in zogenaamde ‘Living Labs’ of ‘Proeftuinen’ tot creatieve oplossingen te komen, waarbij het evenwicht tussen deze verschillende belangen zo goed mogelijk kan worden ontwikkeld en gehandhaafd. Water-gerelateerde kennis is zelfs één van onze belangrijkste exportproducten geworden. Niet alleen met betrekking tot bescherming tegen overstromingen maar ook als het gaat om scheepvaart, waterzuivering en waterhuishouding in de landbouw.

We staan nu aan de vooravond van een grote mondiale kentering als het gaat om het inrichten, benutten en beheren van de delta’s. De effecten van klimaatverandering en de alsmaar groeiende wereldbevolking, vragen om een fundamenteel andere aanpak in hoe wij gebruik maken van ecosysteemdiensten. We moeten weg van de lineaire economie die voornamelijk is ingericht om zoveel mogelijk, zo goedkoop mogelijk te produceren en te consumeren; op naar een circulaire economie waar afval vrijwel niet meer bestaat en meer aandacht geschonken wordt aan welzijn en welbevinden. In toenemende mate krijgen we te maken met technologische innovaties (CleanTech & Smart Engineering), nieuwe samenwerkingsmodellen en businessmodellen die laten zien dat de circulaire economie niet langer fictie is.

Over de lector

Toine Smits studeerde biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en begon zijn carrière in watermanagement en duurzaam rivierbeheer als hoofd van de afdeling Strategie, Milieu & Planologie (1994-2000) en hoofd van de afdeling Integraal Waterbeleid (2000-2004) bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (RWS Oost Nederland). Ook was hij als hoogleraar Nature Conservation of Stream Corridors en Sustainable Water Resource Management verbonden aan resp. de Radboud Universiteit Nijmegen en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Momenteel is Toine werkzaam als hoogleraar Sustainable Water Management bij de Radboud Universiteit. Een functie die hij combineert met die van lector Circular Economy and Water Resources Management en leading lector Delta Areas and Resources bij Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL).

Meer weten?

Wilt u meer weten over (de projecten van) het lectoraat, neem dan contact op met Toine Smits via toine.smits@hvhl.nl.

Adres Velp
HVHL
Larensteinselaan 26a
Postbus 9001
6880 GB Velp