Biodiversiteit

Biodiversiteit

De wereld kan niet zonder biodiversiteit. De populatie planten en dieren moet genetisch vitaal en gezond blijven. Door ruimteclaims en milieuoverlast komt de biodiversiteit echter steeds verder onder druk te staan.

Hoe kunnen we bestaande groene netwerken in stand houden en optimaliseren? Welke mogelijkheden zijn er om bestaande weg- en waterwegen zodanig aan te passen dat flora en fauna hiervan kan profiteren? Welke energie en stofstromen uit het landschap kunnen worden aangewend om de circulaire economie te bevorderen? Welke natuurwetenschappelijke en sociaal wetenschappelijke innovaties kunnen bij de aanwending van deze energie- en stofstromen een belangrijke rol spelen in het transitieproces naar een circulaire economie?

Lectoraten

Bijengezondheid

Het lectoraat Bijengezondheid zet zich in voor het welzijn van alle bijen; honingbijen, hommels, en solitaire bijen.
Lees verder.

Weidevogels

Het doel van het lectoraat Weidevogels is het in stand houden en versterken van de weidevogelpopulatie en het stimuleren van de samenwerking tussen alle relevante partijen bij de uitvoering van het weidevogelbeheer.
Lees verder.

Marine Management and Conservation

De onderzoeksgroep Marine Management and Conservation richt zich op (1) het beheer van koraalriffen, (2) het beheer van het Waddengebied en de Noordzee en (3) vismigratie en Waddenzee.
Lees verder.