Biodiversiteit

Biodiversiteit

De wereld kan niet zonder biodiversiteit. De populatie planten en dieren moet genetisch vitaal en gezonden blijven. Door ruimteclaims en milieuoverlast komt de biodiversiteit echter steeds verder onder druk te staan.

Hoe kunnen we bestaande groene netwerken in stand houden en optimaliseren? Welke mogelijkheden zijn er om bestaande weg- en waterwegen zodanig aan te passen dat flora en fauna hiervan kan profiteren? Welke energie en stofstromen uit het landschap kunnen worden aangewend om de circulaire economie te bevorderen? Welke natuurwetenschappelijke en sociaal wetenschappelijke innovaties kunnen bij de aanwending van deze energie en stofstromen een belangrijke rol spelen in het transitieproces naar een circulaire economie?

Trefwoorden: