Techniek: materialen en toepassing, deel 2

Module deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting

Heeft of krijgt u te maken met het systematisch verwerken van gegevens op tekening (CAD-tekenen) volgens NEN-normen? Bent u geïnteresseerd in het technisch ontwerpen en construeren van verhardingsoplossingen? Wilt u inhoudelijk uw kennis vergroten van een bouwproces, het opzetten van een lijst werkzaamheden en de bijbehorende financiële raming? Dan is deze module een goede keuze voor u.
Deze module is het vervolg op Techniek materialen en toepassing deel 1 maar is ook te volgen zonder eerst deel 1 te hebben afgerond. Vaardigheid met het tekenprogramma autoCAD is wel noodzakelijk. Deze module maakt deel uit van de deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting en is goed te combineren met de module Beleid in woord en beeld.

U werkt onder begeleiding van vakdocenten grotendeels in groepsverband aan opdrachten, afgewisseld met hoorcolleges. U gaat in deze module vanuit een gegeven ontwerp in de semi-openbare ruimte leren materialiseren en dit ontwerp verder uitwerken.

Het eindresultaat bestaat uit producten voor de opdrachtgever met een verantwoording van de gebruikte materialen en een set technische tekeningen, opgemaakt in AutoCAD, bestemd voor een (groen)aannemer. Aan de hand van de tekeningen kan het plan als geheel uitgevoerd worden. Een set van uitvoeringstekeningen en een globale kostenraming zijn het eindproduct van deze module.

Na afloop van de module bent u in staat om een plan technisch voor te bereiden zodat de aannemer het werk kan uitvoeren. Mensen die deze module kiezen zijn vaak werkzaam bij waterschappen, gemeentes, hoveniersbedrijven en landschapsbeheerders.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 605,50 
Cursusduur: 8 studiedagen inclusief halve dag excursie
Startdatum: donderdag 13 april 2021 (deel 1 start op 4 februari 2021)
Toelatingseis: afgeronde HAVO- of Mbo-opleiding niveau 4 

Aanmelden

U meldt zich aan als contractstudent via info.tc@hvhl.nl o.v.v. de naam van de module(s) die u wilt volgen.

De stappen die volgen zijn:

  • U ontvangt het inschrijvingsformulier Contractonderwijs.
  • U vult dit in en mailt het ingevulde formulier samen met uw cv en een kopie van uw paspoort of ID-card terug.
  • De desbetreffende modulecoördinator beoordeelt vervolgens uw aanmelding en houdt een (telefonisch) intakegesprek met u als aankomend cursist.
  • Na akkoord van de modulecoördinator én als het inschrijfgeld is voldaan, wordt u ingeschreven als cursist.

Van Hall Larenstein behoudt zich het recht voor om wijzigingen in een studieprogramma en de inhoud aan te brengen indien zij dit nodig acht voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht. Van Hall Larenstein behoudt zich tevens het recht voor wijzigingen aan te brengen in organisatie en personele inzet.