Techniek: materialen en toepassing, deel 2

Module deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting

Heb of krijg je te maken met het systematisch verwerken van gegevens op tekening (CAD-tekenen) volgens NEN-normen? Ben je geïnteresseerd in het technisch ontwerpen en construeren van verhardingsoplossingen? Wil je inhoudelijk uw kennis vergroten van een bouwproces, het opzetten van een lijst werkzaamheden en de bijbehorende financiële raming? Dan is deze module een goede keuze voor jou.
Deze module is het vervolg op Techniek materialen en toepassing deel 1 maar is ook te volgen zonder eerst deel 1 te hebben afgerond. Vaardigheid met het tekenprogramma autoCAD is wel noodzakelijk. Deze module maakt deel uit van de deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting en is goed te combineren met de module Beleid in woord en beeld.

Je werkt onder begeleiding van vakdocenten grotendeels in groepsverband aan opdrachten, afgewisseld met hoorcolleges. Je gaat in deze module vanuit een gegeven ontwerp in de semi-openbare ruimte leren materialiseren en dit ontwerp verder uitwerken.

Het eindresultaat bestaat uit producten voor de opdrachtgever met een verantwoording van de gebruikte materialen en een set technische tekeningen, opgemaakt in AutoCAD, bestemd voor een (groen)aannemer. Aan de hand van de tekeningen kan het plan als geheel uitgevoerd worden. Een set van uitvoeringstekeningen en een globale kostenraming zijn het eindproduct van deze module.

Na afloop van de module ben je in staat om een plan technisch voor te bereiden zodat de aannemer het werk kan uitvoeren. Mensen die deze module kiezen zijn vaak werkzaam bij waterschappen, gemeentes, hoveniersbedrijven en landschapsbeheerders.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 711,- (3,5 EC)
Cursusduur: 8 studiedagen (3 lesuren per week, extra halve dag excursie op donderdag 13 april onder voorbehoud)
Startdatum: donderdag 17 april 2024
Cursusdata: 17, 24/4; 8, 15, 22/5; 5, 12, 19/6
Toelatingseis: afgeronde HAVO- of Mbo-opleiding niveau 4 

Aanmelden

Je meldt je aan als contractstudent via deze link. Klik op Nieuwe aanmelding, maak een account aan en schrijf je in. Heb je nog vragen over de module of je inschrijving, neem dan contact op via [email protected].

 

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) behoudt het recht voor om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht.