Beleid in woord en beeld

Bent u geïnteresseerd in het opstellen van beleidsvoorstellen om de verblijfskwaliteit van een eigen gekozen park te vergroten? Wilt u inhoudelijk meer weten over recreatieve waarde? Dan is deze module iets voor u. 
Deze module maakt deel uit van de deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting en is goed te combineren met deel 2 van de module Techniek materiaal en toepassing en (delen van) de module Beplantingsleer en sortiment 1. Als vervolg op deze module wordt de module Beheer van beplanting aanbevolen, die start in september.

U werkt onder begeleiding van vakdocenten grotendeels in groepsverband aan opdrachten, afgewisseld met hoorcolleges. U analyseert methodisch een park naar keuze om de recreatieve waarde in beeld te brengen. U komt tot een onderbouwde visie voor participatie. Na afronding van deze module bent u in staat om beleidsvoorstellen publieksgericht te onderbouwen door middel van betoog dat is gebaseerd op een analyse, visie en programma van eisen. De module wordt afgesloten met een beleidsonderzoek die ook aan de rapportagetechnische eisen voldoet. Mensen die deze module kiezen zijn vaak werkzaam bij waterschappen, gemeentes, hoveniersbedrijven, aannemers of landschapsbeheerders.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 519,00
Cursusduur: 7 studiedagen (3 lesuren per week)
Startdatum: 21 april 2022
Toelatingseis: afgeronde havo- of mbo-opleiding niveau 4

Aanmelden

U meldt zich aan als contractstudent via info.tc@hvhl.nl o.v.v. de naam van de module(s) die u wilt volgen.

De stappen die volgen zijn:

  • U ontvangt het inschrijvingsformulier Contractonderwijs.
  • U vult dit in en mailt het ingevulde formulier samen met uw cv en een kopie van uw paspoort of ID-card terug.
  • De desbetreffende modulecoördinator beoordeelt vervolgens uw aanmelding en houdt een (telefonisch) intakegesprek met u als aankomend cursist.
  • Na akkoord van de modulecoördinator én als het inschrijfgeld is voldaan, wordt u ingeschreven als cursist.

HVHL behoudt het recht om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht.