Beleid in woord en beeld

Ben je geïnteresseerd in het opstellen van beleidsvoorstellen om de verblijfskwaliteit van een eigen gekozen park te vergroten? Wil je inhoudelijk meer weten over recreatieve waarde? Dan is deze module iets voor jou. 
Deze module maakt deel uit van de deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting en is goed te combineren met deel 2 van de module Techniek materiaal en toepassing en (delen van) de module Beplantingsleer en sortiment 1. Als vervolg op deze module wordt de module Beheer van beplanting aanbevolen, die start in september.

Je werkt onder begeleiding van vakdocenten grotendeels in groepsverband aan opdrachten, afgewisseld met hoorcolleges. Je analyseert methodisch een park naar keuze om de recreatieve waarde in beeld te brengen. Je komt tot een onderbouwde visie voor participatie. Na afronding van deze module ben je in staat om beleidsvoorstellen publieksgericht te onderbouwen door middel van betoog dat is gebaseerd op een analyse, visie en programma van eisen. De module wordt afgesloten met een beleidsonderzoek die ook aan de rapportagetechnische eisen voldoet. Mensen die deze module kiezen zijn vaak werkzaam bij waterschappen, gemeentes, hoveniersbedrijven, aannemers of landschapsbeheerders.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 711,- (3,5EC)
Cursusduur: 7 studiedagen (3 lesuren per week)
Startdatum: 17 april 2025
Cursusdata: 17, 24/4; 8, 15, 22/5; 5, 12/6
Toelatingseis: afgeronde havo- of mbo-opleiding niveau 4

Aanmelden

Je meldt je aan als contractstudent via deze link. Klik op Nieuwe aanmelding, maak een account aan en schrijf je in. Heb je nog vragen over de module of je inschrijving, neem dan contact op via [email protected].

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) behoudt het recht om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht.