Food Innovation Management

Food Innovation Management - Velp

In de veelzijdige wereld van productontwikkeling begint het met een idee: is er iets nieuws of beters te verzinnen? Dan volgt de technologie: kun je het echt maken en zo ja, hoe dan? Vervolgens ga je op zoek naar de mogelijkheden om het grootschalig te produceren en in de markt te zetten. Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten zijn belangrijk om een goede concurrentiepositie in de markt te houden en om in te spelen op wensen van de consument. Het werkveld staat te springen om professionals die weten wat wel en wat niet kan! Dit werkveld wordt in Velp aangeboden.

Food Innovation Management is een onderdeel van de opleiding Voedingsmiddelentechnologie.

Studie in het Engels

Food Innovation Management wordt in het Engels gegeven. Lees hierover meer in de flyer 'What about English'